Det går den rigtige vej på mange måder i Gellerupparken/Toveshøj, men området befinder sig stadig på By- og Boligministeriets liste over såkaldte ‘ghettoer’, som netop er blevet offentliggjort.
I Århus er Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven og Trigeparken med på listen sammen med 30 andre udsatte boligområder i landet. Tallet 33 er en stigning, selv om regeringen har lovet indsatser, der nedbringer antallet.
By- og boligminister Carsten Hansen erkender også, at der er noget i vejen med kriterierne for at blive kaldt ‘ghetto’. Han siger, at der er behov for at justere udpegningsmetoden, så der kommer et tydeligere fokus på de sociale udfordringer i områderne. De nye kriterier vil snarest blive forhandlet med Folketingets partier.
Indvandrertal siger ingenting
Til stiften.dk siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard:
"I dag er andelen af indvandrere og efterkommere et af kriterierne, og det siger jo ikke i sig selv noget om den sociale udvikling. Derfor er der brug for at supplere med mere dynamiske kriterier, som i højere grad afspejler den aktuelle udvikling i de pågældende boligområder,« siger borgmesteren.
De, som bor i de udsatte boligområder, får ikke så let øje på ‘ghettoen’, som ifølge dem er en forkert betegnelse for områder, som godt nok slås med problemer, men som på andre områder er rigtig gode boligområder.
Helle Hansen, formand for Gellerupparken, siger således til Ritzaus Bureau:
"Der er højere kriminalitet og sociale problemer. Men for hovedparten af beboerne er Gellerup et godt sted at bo med mange klubber og aktiviteter og et stort sammenhold mellem danskere og nydanskere. Den største udfordring er den måde, pressen og befolkningen omtaler Gellerup på. Vi kan ikke genkende den beskrivelse."
Flere undersøgelser dokumenterer, at på trods af sociale problemer har beboerne det generelt godt med hinanden.
En nabo er en nabo
I en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) bekræftes dette:
Seniorforsker Tina Gudrun Jensen har i 10 måneder været fluen på væggen i et boligkvarter, hvor omkring halvdelen af beboerne er nydanskere.
"Efter 11. september 2001 har der været fokuseret meget på, at kulturforskelle mellem etniske minoriteter og danskere kan skabe konflikter. I hverdagen tænker de danske beboere ikke på, om naboen er muslim. En nabo er en nabo, og man forsøger at få det bedste ud af det," lyder det fra Tina Gudrun Jensen i en artikel på dr.dk.
Fakta om ‘ghetto-kriterier’:
Hvis to af følgende kriterier er opfyldt, medtages boligområdet på By- og Boligministeriets liste over særligt udsatte boligområder:

  • Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  • Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 4 år)
  • Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270. (gennemsnit for de seneste 4 år).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.