På tirsdag den 9. oktober kan beboerne i de tre blokke på Bentesvej, som skal rives ned, få svar på en lang række spørgsmål.
Brabrand Boligforening inviterer beboerne til informationsmøde kl. 17-19  i Foreningernes Hus, og til at svare på spørgsmål stiller udlejningschef Rune Utoft og næstformand i boligforeningens bestyrelse, Keld Albrechtsen.
De 500-600 beboere i de tre blokke har sandsynligvis mange spørgsmål at stille. Deres situation er den, at de har fået at vide, at de skal flytte ud af lejligheden, fordi blokkene på et tidspunkt – som ikke er fastsat endnu – skal rives ned. Men det er tidligst om et år.
Den trygge garanti?
Beboerne fik 1. september en tryghedsgaranti, som blandt andet sikrer, at man kan få en lignende lejlighed i Gellerupparken, der er sat i stand med gulv, væg og loft, hvis man ønsker det, at man får hjælp at et professionelt flyttefirma til selve flytningen, at boligforeningen kan hjælpe med at finde en lejlighed i en anden boligafdeling – og meget mere.
Der vil med garanti komme en række detaljerede spørgsmål om garantien. Det har eksempelvis vakt kritik, at hvis man flytter væk mindre end seks måneder inden nedrivningen, kan man komme til at hænge på huslejen, hvis boligforeningen ikke kan leje den ud på en korttidskontrakt.
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er også repræsenteret af formand Helle Hansen og næstformand Ali Khalil.
Røde og blå blokke
De tre blokke kaldes "røde blokke", da de er vist med rødt på planerne over blokke, der skal rives ned. Der findes også "blå blokke", som i helhedsplanen skal ændres til andre formål.
To blå blokke er Bentesvej 1-11 (blokken langs bystien) og Lottesvej 10-16, som er tænkt ind som en del af uddannelsescampus sammen med Hejredalskollegiet. Men beboerne har i lang tid intet fået at vide om, hvorvidt de skal flytte ud af deres boliger, eller hvad der i det hele taget sker på den front.
Helle Hansen siger, at kommunen skulle melde ud, om der skal søges kvoter til at indrette ungdomsboliger i boligblokken. Nu har hun fået at vide, at senest til februar skal kommunen meddele, om der er kvoter til ungdomsboliger.
"Vi vil snarest muligt sende information ud til beboerne i de blå blokke og formentlig også invitere dem til det møde," siger Helle Hansen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.