Siden 2007 har Jobcenter Aarhus Bazar Vest/Jobhjørnet I Gellerup hjulpet 15-20 unge mænd videre efter afsoning af fængselsstraffe. Projektet hedder ”Hjem til Aarhus efter afsoning” og kan hjælpe personer, der skal tilbage til samfundet efter at have afsonet en fængselsstraf. Oftest er det unge mænd med flygtninge- eller indvandrebaggrund, og de har typisk afsonet en mindre dom på omkring et års varighed.
Det er Jens Didriksen fra Jobhjørnet på Gellerup Bibliotek og Ulla Vitten fra Job centeret i Bazar vest, der hjælper de unge på plads, og Jens Didriksen fortæller om de udfordringer, der kan være i forbindelse med løsladelse: ”Når man er færdig med at afsone, så kommer man jo ud, og så skal man pludselig selv tage en masse ansvar. For nogen er den overgang meget brat. Det vi kan hjælpe med, er at være bindeled i den overgang.”
Kø og kontanthjælp
Helt konkret hjælper Jens og Ulla de nyligt løsladte med at klare de første praktiske ting.  Jens Didriksen fortæller om forløbet: ”Vi mødes i fængslet en uge eller to før den unge bliver løsladt, her får vi en snak om de ting der skal være på plads, før det er muligt at søge kontanthjælp (skattekort, løsladelsespapirer, formueforhold, Nem-konto osv.). Så aftaler vi at mødes på jobcenteret, den dag den unge bliver løsladt, hvor vi starter med at blive tilmeldt i jobcenteret. Bagefter går vi på ydelsescenteret og får styr på kontanthjælpen. Det lyder måske ikke af så meget, men det er nogle ting, der kan tage lang tid, og det er ikke sikkert at lysten til at sidde i kø er den største når man lige er blevet løsladt.”
Hvis ikke kontanthjælp og tilmelding til jobcenteret bliver ordnet med det samme, er der risiko for at den løsladte ikke får det gjort, og i stedet havner i ny kriminalitet.
Jens Didriksen fortæller også: ”Nogle bliver løsladt, fordi de har udstået deres straf, mens andre er ude på prøveløsladelse; og der skal man jo møde op hos kriminalforsorgen. Det er et rigtig vigtigt møde, så der kan vi også ringe og vække dem, vi kan køre dem derned, eller vi kan tage med til mødet.”
Det er altså de praktiske ting, der kan være svære at få ordnet og det er netop her, Jens og Ulla kan støtte op om de unge. Det handler altså om ”at sikre, at der er en relativt smidig overgang fra fængslet og tilbage til virkeligheden” som Jens Didriksen formulerer det.
Vi skal positivt videre
For Jens og Ulla er det ikke væsentligt hvorfor den unge har været indsat. ”Når man bliver løsladt, har man udstået sit mellemværende med samfundet. Hvorfor man har siddet inde, rager jo ikke os. Det er fortid, og nu skal vi fremad,” siger Jens Didriksen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.