Aarhus kommune har øremærket 15 mio. kr, der over de næste fire år skal bruges til at forbedre indvandrerbørns sprog. Det er nemlig kun 2 ud 100 treårige indvandrerbørn, der taler et alderssvarende dansk.
Det får nu Aarhus kommune til at øge indsatsen i forhold til de yngstes sprog.  Det er især i vuggestuer og dagplejetilbuddene, at der skal sættes ind. 
Kristian Würtz (S), der er børn- og ungerådmand siger til Jyllandsposten, at han lægger op til en tidlig indsats ”fordi det handler om at sætte ind så tidligt som muligt. Rigtig mange børn er i daginstitution, og der kan vi gøre rigtig meget”
Tidlig indsats kan gøre en forskel
Ellekær Dagtilbud har allerede i to år arbejdet med at styrke sproget hos børn under to år. Dagtilbuddet i Ellekær har deltaget i projektet ”Investering i børn fremtid”, der ligger til inspiration for den kommende sprogindsats. Projektet har været en stor succes, og 75-86 procent af de børn, der har deltaget i projektet, oplever en markant sproglig fremgang.
Bodil Jørgensen, der er sprogkonsulent fortæller til Jyllandsposten: ”Fundamentet for børnehave sproget dannes i vuggestuealderen, og derfor er det godt at få udvidet sprogindsatsen til børn, som er under tre år.”
Forældresamarbejde og dialogisk højtlæsning
Styrkelsen af sproget sker helt konkret gennem bl.a. dialogisk højtlæsning, hvor de vokse ikke læser for børnene, men med børnene. På den måde deltager børnene aktivt i højtlæsningen, og dét udvikler sproget. Derudover sættes der fokus på forældresamarbejdet, således at også forældrene spiller i aktiv rolle i børnenes sprogudvikling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.