Efter meget møje og besvær er den store ansøgning om boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj på vej. De sidste bogstaver og budgettal er tastet ind, og der er trykt på ‘SEND’ i Landsbyggefondens ansøgningssystem.
De to boligafdelinger søger i alt om 40 mio. kr. til at iværksætte en lang række boligsociale aktiviteter i de kommende fire år. 31 mio. søges i Landsbyggefonden, resten er Gellerups medfinansiering.
Og hvorfor så det?
Kort sagt: fordi en fysisk helhedsplan ikke kan stå alene. De sociale udfordringer med mange børn uden tilstrækkelige fritidstilbud, mange unge der går uden om uddannelsesvejen, mange sårbare familier, der slås med bla. ledighed,  beboerinvolveringen skal op i gear, kommunikationen skal forbedres, beboerhuse skal forberedes – og så videre.
Gellerup.nu vil i den kommende tid beskrive de mange spændende projekter, som skal gøre Gellerup til et endnu mere aktivt lokalsamfund, og som skal være det bløde kit, som binder mursten, asfalt og grønne træer sammen til en bydel, hvor alle trives.
Slut med ‘projektitis’
Først det helt overordnede: Gellerups mange projekter indsatser skal koordineres bedre. Bydelen har været plaget af ‘projektitis’, hvor mange instanser kom med puljepenge til at sætte aktiviteter i gang, som ikke var koordinerede, og pludselig var pengene – og aktiviteten – væk igen. Der manglede også en koordination med den kommunale drift.
Det skal være slut nu, hvor de to boligafdelinger i samarbejde med Aarhus Kommune har formuleret ansøgningen, som handler meget om at se aktiviteterne som en helhed. Og om at indtænke forankring allerede ved projektstart.
Derfor skal der som det allerførste ansættes en boligsocial leder, som har som sin vigtigste opgave at udvikle det boligsociale arbejde i dialog med både beboere og kommunen.
Nye ansættelser
Den kommende leder kan ikke gøre tingene alene. Der skal ansættes yderligere 11 personer i de mange forskellige aktiviteter, som vi beskriver i den kommende tid, og nogle af aktiviteterne skal også kunne ansætte en række beboere – unge fritidsjobbere, skånejobbere og beboere i praktikforløb.
Troels Bo Knudsen fra Brabrand Boligforenings bestyrelse har været med til at formulere ansøgningen, og han er glad for, at det endelig lykkedes at få den klappet af hele vejen rundt. Landsbyggefonden skal i første omgang godkende den korte ansøgning (prækvalifikationen), hvorefter en detaljeret ansøgning skal sendes derover.
"Men i og med, at prækvalifikationen har været så grundig,at den næste ansøgning bliver ret enkel," siger Troels Bo Knudsen.
Tidsplanen
Boligforeningen har en god dialog med Landsbyggefonden om ansøgningen og de indsatser, der er formuleret. Inden længe vil Troels Bo Knudsen kontakte dem igen for at høre, hvor lang tid der vil gå, før næste skridt skal tages.
Den boligsociale leder kan ansættes, når det første svar på prækvalifikatonen er i hus, mens selve helhedsplanen først kan sættes i gang, når den grundige ansøgning er godkendt. Det bliver engang i foråret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.