Lovens lange arm ved ikke alt. Bøllerne ringer næppe til politiet og fortæller, hvad de har haft gang i, og hvis "ofrene" heller ikke anmelder eksempelvis hærværk på bygninger og biler, opstår der en forskel i antal henvendelser og de faktiske tilfælde af hærværk.
De uanmeldte forbrydelser hedder mørke-tal, og netop de mange tilfælde af hærværk blev trukket frem på Samvirkets kvartalsmøde forleden. Lokalpolitiets leder Jens Espensen nævnte, at han ikke var klar over, at hærværket var så alvorligt, som boligafdelingen selv oplever.
Beboerne oplever det i høj grad: i 2012 har der været hærværk på 1,3. mio. kr., og det kan kun betales af lejerne i forhøjet husleje.
"Jeg troede ikke, det var så meget, for jeg har kun fået 32 anmeldelser fra Toveshøj i alt, hvoraf halvdelen gjaldt biler. Det må vi se at gøre noget ved, og det kan betyde en stigning i kriminalitets-statistikken," sagde Jens Espensen.
Anmeld!
Hans opfordring til beboerne og afdelingsbestyrelser er, at forbrydelser skal anmeldes, så man undgår de mørke-tal. og får et mere retvisende billede af, hvad der sker.
"Hvis vi kender de rigtige tal, kan vi bedre se, om det er værre nogle steder frem for andre steder, så kan vi målrette vores indsats og patrulje i forhold til de steder og tider hærværket foregår. Og dermed få en større chance for at pågribe gerningsmændene og få dem stillet til ansvar for deres handlinger," siger Jens Espensen.
Han har nu holdt et møde om hærværket med Brabrand Boligforening og med afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen.
"Det er det fede ved at være her i Gellerup: Vi kan gøre meget selv, men vi kan gøre endnu mere i samarbejde!" sagde han. Og erkendte i næste åndedrag den gellerup-ske virkelighed:
"Da jeg startede  for seks år siden, forudså jeg, at efter halvandet år ville alting se meget bedre ud. Men sådan er virkeligheden ikke."
Som vi har nævnt i en tidligere, er der dog tegn på, at situationen er varigt forbedret, idet der er en tendens til, at unge ikke længere synes det er tjekket at være kriminel.
Fakta om mørketal
På  landsplan anmeldes under halvdelen af hærværk.
Justistsministeriet foretager med jævne mellemrum offerundersøgelser på landsplan. Her kan man bl.a. se, at landsgennemsnittet for ikke-anmeldte forbrydelser som procentdel af det samlede antal forbrydelser i perioden 2005-2010 på lå på 35 procent for tyveri, 53 procent for hærværk, 54 procent for vold, 23 procent for røveri og 76 procent for voldtægt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.