Nytårsudtalelse: Vi har bedt personer med tiknytning til Gellerup om at pege på, hvad der lykkedes for dem og deres organisation i 2012 – hvad de vil arbejde mere med – og hvad deres personlige vision for Gellerup og Toveshøj er.

Anett Sällsäter Christiansen er afdelingsformand på Toveshøj. Hun skriver: 
I februar måned kom afdelingsbestyrelsen med et ændringsforslag til placering af plejeboliger, som beboerne sagde ja til. I første omgang havde kommunen ikke spurgt os beboere, hvor det var bedst at placere plejeboliger. De har nu efterkommet vores ønske ved at placere plejeboliger på arealet foran blokken ud til selve basaren.
Så nu er der ikke nogen, som skal flytte eller noget, som skal rives ned. Oveni købet bygger kommunen et nyt lokalcenter ved siden af plejeboligerne.
Det ser ud til, at Aarhus Kommune har løst problematikken omkring vejene i Toveshøj. Det jeg har forstået er, at man beholder vejen åben ligesom i dag ud til Edwin Rahrsvej, men at der kommer flere lyskryds, så der skulle blive en grøn bølge langs hele Edwin Rahrs Vej.
I år sagde vi ja til at få lavet en boligsocial helhedsplan nummer to, denne gang indeholder planen meget mere end den sidste, her bliver der ansat folk til at til at varetage opgaver, som bliver forankret i området.
Hvad vil vi ”prøve” på at blive bedre til: Vi vil blive bedre til at lave fællesspisning med mad fra forskellige lande. Vi ønsker desuden at sætte børnebingo op i Laden, men vi har simpelthen ikke haft tid i bestyrelsen, så frivillige efterlyses!
Konkrete planer
Til næste år vil bestyrelsen lave et årshjul, så at vi kan se hvornår mærkedagene falder. På denne måde håber vi at vi bliver lidt synlige for beboerne, og at man som beboer kan komme støtte op om omkring arrangementet og hjælpe.
I februar kommer igen et ekstra beboermøde om Helhedsplanen, hvor beboerne bliver orienteret. Men her skal vi ligeledes stemme om vi skal have videoovervågning eller ej. Så dette bliver et meget vigtigt afdelingsmøde i Toveshøjs historie.
HVi prøve hvis der er opbakning, vil vi lave nogle små nyttehaver på den gamle legeplads mellem blokkene på Janesvej. Legepladsen bliver ikke brugt og den vil koste alt for meget at renovere.
Personlig vision
At vi finder sammen om de ting vi har sat i gang og hjælper hinanden. At vi får videoovervågning op, så at vi alle kan få fred for hærværk og betale mindre på huslejen.
At vi finder en løsning på for mange børn og unge, som ikke har et sted at gå hen efter skole.
Men en stor vision og mærkesag er den manglede bus! Vi har ikke tabt modet, men vil kæmpe endnu mere for at få den bus tilbage til Toveshøj, som vi så desperat mangler.
Et af mit mere personlige mål er at få knyttet trådene sammen med de små initiativer vi i forvejen har og få dem synliggjort. F.eks. fandt jeg en masse gamle referater, fotos mm. i afdelingsbestyrelsen kælderrum, dem har Lokalarkivet hentet og noget af det materiale vil vi bruge til Gellerup Museum.
Men Gellerup museum har også fået en speciel plads i mit hjerte, og til foråret er jeg med til at sætte en etnisk stue op i samarbejde med den Gamle by i Aarhus.
2013 bliver ret spændende på mange måder. Det tegner til et mere aktivt Toveshøj i både den ene og den anden retning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.