Der er endnu ikke kommet svar fra Landsbyggefonden på hele ansøgningen om prækvalifikation af den boligsociale indsats – men en vigtig brik i spillet kan alligevel tages ind på brættet. Brabrand Boligforening må nemlig gerne ansætte en boligsocial leder, har Landsbyggefonden meddelt.
Det er samtidig et godt tegn på, at selve ansøgningen i grove træk er i orden, og svaret er nu på trapperne. Når lederen er ansat engang til foråret, skal vedkommende være med til at færdiggøre den detaljerede ansøgning og derefter ansætte de boligsociale medarbejdere, der bliver rygraden i helhedsplanen.
Derfor forventer Helle Hansen, der som afdelingsformand skal være med til at ansætte lederen, at vi skal hen på den anden side af sommerferien, før den boligsociale helhedsplan rykker.
Opslag i januar
Her i januar kommer der et stillingsopslag ud på lederstillingen. Gellerupparken og Toveshøj har valgt at få et rekrutteringsbureau koblet på udvælgelsen af kandidater – det var eneste måde at sikre, at de to afdelinger får afgørende indflydelse på, hvem der får stillingen, siger Helle Hansen.
Konsulentfirmaet Muusmann hjælper med at udvælge og interviewe kandidater, og lokalt i Gellerup består ansættelsesudvalget af Helle Hansen (Gellerupparken), Annett Sällsäter Christisansen (Toveshøj), Anders Glahn (kommunens repræsentant) samt administrationschef Rune Utoft og medarbejderrepræsentanter i Brabrand Boligforening.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.