Nordgårdhallen er ved at komme i klemme i helhedsplanen. En mulighed er derfor, at den rives ned.
Men lederen af Gellerupsekretariatet, Per Frølund, gav på Samvirkets årsmøde sit løfte om, at hvis hallen må lade livet, kommer der en ny hal et andet sted.
Han sagde det som svar på et spørgsmål fra en aktiv i Cirkus Tværs, som var bekymret for cirkus’ets vilkår fremover. Hele det kommunale betonkompleks på Gudrunsvej, hvor også de mange cirkus-elever befinder sig, skal ifølge helhedsplanen rives ned og give plads til butikker.
Skudt ned sidste år
Nordgårdhallen er nævnt som stedet, hvor gøglere, artister, parkourfolk med videre kunne huses i fremtiden, men den ide blev allerede sidste forår skudt delvis ned af Keld Albrechtsen fra boligforeningen. Han nævnte på Samvirkets forårsmøde, at hallen bør rives ned og nybygges sammen med en idrætscampus.
Per Frølund: "Nordgårdhallen ligger klemt mellem to nye veje i helhedsplanen, og den kræver en del renovering. Men hvad der skal ske med hallen, er ikke besluttet. Det vil blive diskuteret i forbindelse med planlægningen af beboerhuset i Gellerup. Men jeg kan love, at hvis den rives ned, bygges der noget tilsvarende et andet sted."
Cirkus Tværs vil ikke blive glemt
Frølund nævnte også, at Cirkus Tværs ikke vil blive glemt i planlægningen, men det er ikke muligt at sige noget om den fremtidige placering. Måske kan den ses i sammenhæng med en kommende uddannelses-campus.
"Der arbejdes med at etablere en ungdomsby med uddannelsesinstitutioner. Det mislykkedes jo desværre med SOSU-skolen, men vi arbejder nu på, at uddannelsesinstitutioner flytter aktiviteter over på Tovshøjskolen – men det er hårde forhandlinger!"

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.