I marts er der valg til Ny-Dansk Ungdomsråd, som tæller unge fra hele Danmark. Men allerede senest 11. februar skal du melde dig til valget, hvis du ønsker at stille op.
Gellerup har i dag en repræsentant i Nydansk Ungdomsråd. Gellerup.nu har talt med Hanifa Awneh fra Gellerup, som er nuværende medlem af NDU.  

”Det er ikke sikkert, jeg stiller op igen, og jeg vil gerne have, at der er nogle som stiller op fra Århus. Jo flere der stiller op fra Århus og viser interesser for at være med i NDU, jo flere aktiviteter vil der komme til at foregå i Århus,” siger Hanifa.

”Århus har allerede mange aktiviteter, som involverer nydanskere,” mener Hanifa,
”men jeg vil gerne have, at NDU laver flere arrangementer i Århus i det kommende år.”
Sådan stiller du op
Du kan stille op til  Ny-Dansk Ungdomsråd 2013 ved senest 11. februar kl. 12 at udfylde og indsende en ansøgning. Herefter udvælger DUF og Social-og Integrationsministeriet i fællesskab de 50 bedst kvalificerede ansøgere til at deltage på valgkonferencen i Haslev i weekenden d. 8. – 10. marts 2013.
På valgkonferencen vælger de 50 deltagere selv, blandt hinanden, de 14 personer der skal sidde i Ny-Dansk Ungdomsråd. Det nyvalgte råd konstituerer sig med formand og næstformænd på det første rådsmøde og hele rådet er valgt for et år ad gangen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.