I november blev alle låse på Toveshøj skiftet ud på døre, kældre og postkasser. Det nye låsesystem er sikkert. Det betyder, at hvis du har brug for at få noget repareret i din lejlighed, skal du aftale en tid eller deponere en nøgle på driftskontoret.
Hvis du har bestilt en håndværker, eller der skal laves et servicecheck i din lejlighed, og du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, kommer du til selv at betale, og det vil blive lagt på din husleje.
En håndværker har ikke en nøgle til at låse sig ind i din lejlighed, med mindre du har deponeret en nøgle på driftskontoret!
Alle har fået udleveret fire nøgler pr. hustand, men man kan bestille flere nøgler på driftskontoret til 125 kr. pr. nøgle.
Har du spørgsmål, kan du kontakte driftskontoret på tlf.: 8931 7131
Videoovervågning, bus og helhedsplaner
D. 19. februar holder Toveshøj et ekstraordinært afdelingsmøde om videoovervågning og en orientering om den fysiske helhedsplan.
På mødet skal beboerne tage stilling til, om afdelingen skal have videoovervågning. Her vil afdelingsbestyrelsen fremlægge nogle forslag, som kommer til afstemning.
Høring om bus
Toveshøj, Gellerupparken og Gellerup Fællesråd vil sammen skrive et høringssvar til Midttrafik vedrørende den manglende busrute.
Prækvalifikation til social helhedsplan
Første del af prækvalifikationen til den nye boligsociale helhedsplan er gået igennem og blevet godkendt af Landsbyggefonden. Afdelingerne Toveshøj og Gellerupparken sidder med ved ansættelsen af den kommende boligsociale leder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.