”Helhedsplanen? Ha! – Den tror jeg ikke på. Der sker jo ingenting!”
En typisk bemærkning i og uden for Gellerup, og sandt er det da også, at planlægningen lige nu fylder mere end virkeliggørelsen.
Alligevel er der taget hul på helhedsplanen, og vi forsøger her at skabe en oversigt over, hvad beboerne reelt kommer til at ”mærke” i løbet af 2013.
Nordgårdskolen
Det første konkrete skridt bliver nedrivningen af Nordgårdskolen. Når entreprenøren er fundet, går nedrivningen i gang i starten af marts og varer ved i mindst otte uger.
Der vil blive en del larm og lastbilkørsel. Kommunen vil informere beboerne om, hvad der kommer til at ske.
Området vil blive indhegnet, og det er meningen at udnytte det positivt med at lade unge udsmykke hegnet. Først næste år skal håndværkerne bygge den kommende børneby, og imens sås arealet til med græs, som man må ”træde på”.
Beboerne spørges
Noget af det, der først skal ske fra næste år, bliver alligevel ”mærkbart” allerede i år. Det gælder blandt andet:

  • Idéfase om Bazarplads og bypark – beboerne involveres i foråret.
  • Idéfase om beboerhuse – beboerne involveres i foråret.
  • Vejene forberedes – lokalplanforslaget kommer ud kort før sommer, og her sikres beboerne mulighed for indsigelse.

Kontor i Naturbørnehaven
Gellerupsekretariatets ansatte bliver mere synlige. Hidtil har kun Pia Katballe Sørensen været fysisk til stede i Gellerup i mange af ugens dage, men her fra starten af februar vil hendes kolleger også opholde sig mere herude.
Den tidligere Naturbørnehaven ud mod Gudrunsvej, senest brugt til Sigrids Stue, bliver til kontorpladser for Pia, en journalist, Per Frølund og de andre kolleger, som jævnligt vil være på kontoret. Kontoret vil dermed være åben hver dag, og der bliver udstillinger om helhedsplanen. Det er tanken at invitere beboerne på kaffe en dag i marts.
Ungdomsbutik og meget mere
I skrivende stund har Landsbyggefonden ikke sagt ja til prækvalifikationen til den boligsociale ansøgning, men det ventes at ske meget snart. Dog har boligforeningen fået lov at åbne ballet med ansættelse af en boligsocial leder. Det ventes, at de øvrige boligsociale medarbejdere reelt først kan starte efter sommerferien – og her tages der så for alvor hul på den boligsociale helhedsplan.
Da starter arbejdet med at etablere flere helt synlige tilbud: ungdomsbutik, et folkekøkken, Verdenshaver og flere andre ting omkring medborgerskab og kommunikation. Der er kommunalvalg til efteråret – det kommer beboerne til at mærke.
De ”bløde” ting
Kommunens beboerkonsulent Pia Katballe Sørensen vil også intensivere sit arbejde med dialog og igangsættelse af aktiviteter:

  • Gellerup-bænken – foreninger der bygger bænke på Nordgårdskolen – fortsætter indtil videre
  • 10 fritidsjobbere er ansat
  • Planen er at købe en udendørs scene, som foreninger mv. kan låne
  • Få folk til selv at starte aktiviteter. Pia er blandt andet med til at fordele Gellerup Kulturmidler
  • Indgå i sol- og sommeraktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.