Sigrids Stue, som har haft adskillige udenlandske gæstekunstnere til at bo og virke i Gellerupparken, har nu til hensigt at prøve at stimulere det lokale kunstnermiljø. Filosofien er, at der må være mange lokale kreative kræfter, som blot venter på at blive opdaget og indgå i et miljø.
På et møde i Gellerup Museums lokaler tirsdag aften er fremmødet imidlertid tyndt. Kun kunstneren Elina Cullen er mødt frem. Snakken går henover bordene, og man enes om at lægge hovedet i blød om diverse events, hvor folk kan deltage.
Det konkluderes, at lokalt har eksempelvis arbejdet med Dialogbænkene vist, at det er muligt at engagere lokale mennesker i kreative aktiviteter, og en konklusion ved mødet er, at netværket gerne vil have kontakt til alle, der opfatter sig som kunstnerisk begavede.
Kontakt via www.sigridsstue.dk