Søndervangskolen har været heldagsskole siden 2006- og det er netop, hvad regeringen lægger op til at udvikle alle skoler til. Skoleleder Rani Hørlyck og resten af skolen spørges derfor ofte, om det har en positiv effekt, at børnene tilbringer mere tid på skolen sammen med deres lærere.
Ikke helt uventet mener skolen, at heldagsskolen virker. I et nyhedsbrev fra skolen skriver Rani Hørlyck blandt andet:
"Den længere skoledag har for os betydet flere ting, den vigtigste: mere tid. Mere tid til faglig fordybelse, til at dvæle og til at øve sig. Den længere dag har givet mere ro for såvel læreren som eleven."
Konkret har Søndervangskolen siden 2006 ifølge skolelederen haft en elevfremgang på 30 procent, de faglige resultater er i vækst, og tilfredsheden med skolen er høj, viser de seneste tilfredshedsundersøgelser, der er lavet for elever og forældre.
"Vi ved fra undersøgelser, at læreren er den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at etablere en kvalificeret undervisningssituation samt klassemiljø. … Derfor er det godt, at der med den nye reform lægges op til, at lærerne skal tilbringe mere tid sammen med børnene på skolen," skriver Rani Hørlyck.
Hun ønsker, at den læreraftale, som skal indgås sammen med skolereformen, kan gøre op med "…et forældet og håbløst minuttælleri, som stadig synes at dominere kulturen på flere lærerværelser i dag. … Vi skal væk fra det tælleri NU," kommer der fra skolelederen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.