Så er planlægningen af de kommende beboerhuse i Gellerupparken og Toveshøj endelig ved at komme i omdrejninger.
Det har hele tiden ligget i luften, at aktive beboere og foreninger skal have indflydelse på, hvad der skal være i beboerhuset, og det bliver i form af ”piloter”, som er ved at blive udpeget.
”Nogle er enkeltpersoner, andre har vi bedt foreninger om selv at udpege,” siger Helle Hansen, formand for Gellerupparken. Kommunen skal også udpege et antal piloter.
Til at styre beboer-processen har Brabrand Boligforening valgt Per Feldthaus, som er partner i arkitektfirmaet Signal. Han kalder det afgørende, at det er de mennesker, der skal bruge beboerhusene, som også er med i forarbejdet ved at foreslå aktiviteter.
Beboere tager ejerskab
”Hvis beboerhusene skal blive en succes, skal de kunne opfylde behov og krav hos de ildsjæle og foreninger, som skal tage ejerskab til aktiviteterne i huset. Derfor arbejder vi på en beboerproces, som skal prioritere aktiviteterne, og gerne også, hvordan nogle af aktiviteterne kan deles om lokaler.”
Hen over foråret skal der arrangeres op til tre workshops om beboerhusene. De mange inputs herfra skal samles til et byggeprogram, som skal godkendes af de to boligafdelinger Gellerupparken og Toveshøj, som skal eje og drive beboerhusene.

Nye beboerhuse
Med cirka 40 års forsinkelse får Gellerupparken og Toveshøj nu de beboerhuse, som størrelsen af de to boligafdelinger berettigede dem til allerede for 40 år siden.
Beboeraktiviteterne har samlet sig en række steder som Yggdrasil, Tousgårdsladen og Foreningernes Hus, men nu skal de to beboerhuse bygges som vigtige dele af helhedsplanen for Gellerup. Husene skal tages i brug om tre eller fire år.
Beboerhus i Gellerupparken
–          Skal bygges på Verdenspladsen mellem Yggdrasil og Gellerupbadet.
–          Skal indeholde lokaler for aktiviteter, inklusive en festsal, som blandt andet kan bruges til store arrangementer og fester.
–          Århus Kommune ønsker at leje sig ind med bibliotek og Community Center.
Beboerhus på Toveshøj
–          Skal bygges på Toves Torv mellem Toveshøj og Bazar Vest.
–          Også her ønsker kommunen at leje sig ind, så en del af beboerhuset indrettes som et ”sundhedshus” med sundhedscenter, klinikker mv. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.