Allerede tirsdag efter påske kan undervisningen på Søndervangskolen – ligesom på alle andre skoler – blive lockoutet. Skoleleder Rani Hørlyck har skrevet et brev til forældrene om konsekvenserne:
"Grundlæggende betyder en lockout, at undervisningen vil blive aflyst. Der er dog en undtagelse, idet en lille gruppe af lærere (primært tjenestemænd) fortsat vil undervise som planlagt."
Skolelederen opfordrer forældrene til at benytte Forældreintra og se, hvordan de ændrede skemaer ser ud for de enkelte klasser kan ses på ForældreIntra.
Skolens hjemmeside www.soendervangskolen.dk og Aarhus Kommunes www.aarhus.dk/konflikt orienterer også om konfliktens forløb – og om forligsmanden måske udskyder konflikten, som hun har mulighed for.
Skolen vil føre tilsyn med alle børn, der kommer i skole, selv om det meste af undervisningen er aflyst.
"Vi anbefaler derfor, at I – så vidt muligt – kun sender jeres børn i skole til de undervisningstimer, som fremgår af klassens "skema i tilfælde af konflikt – forår 2013”. Der planlægges ikke ekstra tilsyn for eleverne ved eventuelle mellemtimer," oplyser Rani Hørlyck.

De ældste elevers afgangsprøver kan blive berørt af konflikten, hvis det er konfliktramt personale, som skulle føre tilsyn med de skriftlige prøver eller afholde de mundtlige prøver. Hvis konflikten bevirker, at pensum ikke kan nås på normeret tid, vil de endelig e prøver højst sandsynligt blive udsat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.