Efter måneders venten kom svaret på den store million-ansøgning til Landsbyggefonden fredag ved middagstid. Alle de 26 mio. kr., der er søgt i fonden til den boligsociale helhedsplan i Gellerup, er bevilget, og det glæder den nye boligsociale chef, Henning Winther.
"Det er meget positivt, for vi havde fået en forventning om, at beløbet ville blive mindre. Det her betyder, at vi kan gå ud fra det budget, der er sendt ind, men vi skal dog stadig have aftaler om medfinansiering fra kommunen og Brabrand Boligforening på plads," siger han.
"Beløbet er givet ud fra dels den kvantitative vurdering af Gellerupparkens og Toveshøjs udsathed, og dels den kvalitative vurdering af den prækvalifikation, som er sendt ind."
26 mio. kr. svarer i øvrigt ikke helt til et tidligere tal på 31, som blev meldt ud, men Henning Winther siger, at da budgettet blev sendt ind, lød tallet på 26 mio. kr.
Helhedsplanen ikke godkendt endnu
Nu venter et stort arbejde resten af foråret, for helhedsplanen er ikke endeligt godkendt endnu. I prækvalifikationen er budgettet altså blevet godkendt, og Landsbyggefonden har sagt ja til de forskellige nye indsatser i "overskriftsform".
Henning Winther skal sammen med de boligsociale medarbejdere og de, der har skrevet om de enkelt indsatser, nu i gang med den egentlige ansøgning. Indsatserne skal hver for sig kvalificeres yderligere, og det går der nu et par måneder med.
Derefter skal Landsbyggefonden nok engang vurdere ansøgningen.
Læs her om, hvilke aktiviteter der er givet tilsagn til fra Landsbyggefonden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.