Tirsdag den 16.4 havde Toveshøj afdelingsmøde. Denne gang var der ekstra mange ting på dagsordenen, og derfor strakte mødet sig til kl. 22.30. Selvom der var livlig debat, var der ikke meget drama. Der var mødt ca. 70 op til mødet.

Formanden for afdelingsbestyrelsen, Anett S. Christiansen, omtalte det nye nøglesystem. Det betyder, at beboerne ikke længere kan få hjælp af Totalservice, hvis man låser sig ude, eller når der er problemer med nøglerne. Her blev det anbefalet, at man lægger en nøgle hos driftskontoret, så de har en hvis der skulle opstå problemer.

Nogle har været ude for, at selvom man har brugt nøglen, virker den pludselig ikke. Det er noget, der nok bliver rettet op på.

Indskuddet skal op
Afdelingen taber mange penge på, at folk bare fraflytter deres lejlighed uden at betale deres regninger. Depositum dækker ikke altid helt, og det har indvirket, at afdelinger har besluttet at sætte indskuddet op, så man på den måde kan få pengene ind. Dette forslag ligger som en ansøgning hos kommunen.

Dette gælder kun for folk, som flytter til afdelingen og gælder altså ikke nuværende beboere. Dette var der blandede reaktioner på blandt tilhørerne.

Med hensyn til indbrud i området har politiet lidt svært ved at redegøre for det reelle antal indbrud, da en del beboere ikke har forsikring og derfor ikke melder det til politiet, men det er vigtigt for politiet at få alle indbrud anmeldt, så de bedre kan danne sig et billede at, hvor indbruddene foregår.

Helhedsplanen også nævnt
Helhedsplanen var selvfølgelig også på dagsorden. Afdelingsbestyrelsen har klaget over, at boligvejen ved Edwin Rahrs Vej skulle lukkes, og den beslutning er trukket tilbage. Der er også er indsendt indsigelser til Midttrafik om ændringer af ruterne 4A og 15. Der er stadig ikke svar på disse sager.
Toveshøj hører under A-ordningen, og mødet vedtog et forslag, om at den nye lejer lan komme til at vente 14 dage med at flytte ind, så lejligheden kan nå at blive istandgjort, så man ikke står med flyttelæs og syn samme dag. Hvis lejligheden er istandsat kan man dog flytte ind med det samme eller vente færre dage. Man får dog udleveret en nøgle, så man kan komme ind i lejligheden og f.eks. måle op og bruge kælderrummet.

Regnskab blev godkendt
Regnskabschef Mogens Clingman redegjorde for afdelingens regnskab, som blev godkendt uden de store diskussioner. Den generelle husleje svarer til resten af afdelingerne i Brabrand Boligforening, men bla. grundet de store udgifter ved folk, som flygter fra regningen, vil det blive svært at fortsætte med at låne beboerne penge til nye køkkener. Men i regnskabet var der faktisk et overskud på 182.000, som næste år skal bruges på at holde huslejen nede.

Valg til afdelingsbestyrelse
Sidst på aftenen var der valg til afdelingsbestyrelsen. Der blev nyvalgt eller genvalgt fem medlemmer – topscoreren var Anett S. Christiansen. De fire andre valgte var Fahiyo Abukar Mohamad, Janna Bønneland, Arafat Al Jaal og Finn Herskind. 1. Suppleant blev Inga Bech.

Solveig Pedersen blev valgt til FAS(fritidsforeningen), og til skræppebladet blev Abdulmalik Farah genvalgt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.