Så er starten gået for planlægningen af de kommende beboerhuse og byrum i Gellerupparken og Toveshøj. Startmødet i Globus1 samlede godt 40 personer, der hørte på, hvordan processen bliver frem til realiseringen af de tre store projekter under helhedsplanen.
Og det er fra nu og til 20. juni, at beboerne og ildsjælene i området kan få indflydelse. Det skal ske ved, at personer fra helhedsplanen opsøger folk, og der bliver workshops og åbne møder, og endelig skal en ny Facebookside få folk i tale, som måske ikke har været til møder. Det er også meningen, at beboere skal diskutere ideer her.
Beboerhusene og Byrum (Edwin Rahrs Vej med Bazarplads + det grønne strøg ned gennem området) får en fælles proces, idet Realdania har givet penge til netop beboerinvolvering og senere konkurrence.
Århus Kommune og Brabrand Boligforening er fælles om ansvaret for de tre store projekter. De to beboerhusene er boligforeningens, men kommunen vil begge steder være samarbejdspartnere på henholdsvis sundhedsområdet (Toveshøj) og bibliotek mv. (Gellerupparken).
Sådan bliver beboerinvolveringen:

  • 7. og 8. maj: ideboder, hvor man taler med beboere om syn på Gellerup og dens tilbud. Det bliver ved City Vest, Bazar Vest og Kvickly Åbyhøj
  • Guidede ture 7.-10. maj, hvor beboere viser rundt, og man kommer i snak med andre beboere
  • 21. maj: workshop med ca. 50 udpegede "piloter" – det er personer, der arbejder med aktiviteter i området, som gerne skulle spille sammen i beboerhuse mv.
  • 4. juni: åben workshop for alle
  • 20. juni: møde for alle, hvor man kan høre, hvad der er kommet af input.

Kom også til grill-fest!
På mødet foreslog flere, at personer fra helhedsplanen med fordel også kan dukke op til nogle af arrangementer, der samler mange mennesker – eksempelvis grill-festen i morgen torsdag – her ventes op til 800 beboere.
Per Feldthaus fra Signal Arkitekter, som står for beboerinvolveringen, sagde, at efter 20. juni er den første involvering slut, og konkurrenceprgrammet skal skrives, så arkitektfirmaer i hele Europa kan konkurrere.
Boligforeningens udviklingsdirektør Flemming Kristensen supplerede med, at når vinderne af de tre projekter er kåret, vil beboerne igen komme på banen – nemlig med de mere detaljerede forslag for grønne områder og beboerhusene. Det bliver i 2015.
Alle tre projekter skal ifølge tidsplanen være færdige i 2016 (Bazarplads og grønne rum) og 2017 (beboerhusene).
Helhedsplanen på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.