60 ”piloter” har været samlet til en workshop om at udvikle ideer til beboerhuse, grønne rum og Bazarplads. Kommunen og boligforeningen har udpeget piloter, som er ildsjæle eller personer, som arbejder med Gellerup.
På workshoppen forleden gjaldt det at få så mange ideer frem som muligt – og derefter ”parre” dem, så de forskellige byrum kan udnyttes bedst muligt, og man undgår dobbelt-funktioner. For eksempel nævnte oplægsholder Per Feldthaus, at lokaler skal kunne udnyttes til flere formål.
Så gik grupperne i gang og fik hurtigt sat overskrifter på mange ideer og brugergrupper. De to beboerhuse får hver deres profil – nemlig en sundhedsprofil til Toveshøjs beboerhus, og ’community center’ (bibliotek og anden service) til beboerhuset i Gellerupparken.
Workshoppen viste også, at en række indendørs tilbud også inddrage byrum, parker med videre. Hvad med for eksempel at lave udendørs bibliotek om sommeren? Eller du kan gå ind i cafeen og låne sportsrekvisitter til at bruge i de grønne byrum?
En af oplægsholderne, Simon Pram fra Gam3, noterede sig dog, at der var meget få unge til stede. Han opfordrede i den videre proces til, at der inddrages flere unge – det vil give gevinst.
Ideer fra beboere
Der har været info-boder i Gellerup og Åbyhøj, hvor forbipasserende kunne kommentere på, hvad de holder af i Gellerup, og hvad de savner. Per Feldthaus sagde på workshoppen, at der er kommet overraskende mange gode ideer og input, og at ikke mindst de unge er stolte over at bo i Gellerup.
I øvrigt kan man komme med flere kommentarer ved at skrive til Heidi Frostholm i Gellerupsekretariatet på hfh@aarhus.dk
Og husk de to kommende åbne workshops i Globus1, inden beboerinvolveringen lukker af og overlades til arkitekterne:

  • Tirsdag den 4. juni kl. 16-18
  • Torsdag den 20. juni kl. 16-18 (afsluttende workshop)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.