”De unge skal vide, at de ikke har tabt på forhånd. Vi skal være i konstant dialog med dem, vi skal tage imod de unge, der vil have en uddannelse. Dette er DEN afgørende opgave i helhedsplanen!”

Slutreplik fra næstformanden i Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, da ca. 30 mennesker var samlet i Globus1 for at høre på nogle af de ideer, der nu skal ind i konkurrenceprogrammet for beboerhuse og byrum.

Unge i Gellerup halter efter i uddannelsessystemet, men de, der tager uddannelser, klarer sig som regel godt. I de to beboerhuse skal der være plads til de unge med ressourser, men et egentligt ’ungdomshus’ ligger ikke i planen. Et forslag om at overlade Yggdrasil til unge blev dog taget godt imod.

Ikke kun de stærke
Men Keld Albrechtsen syntes ikke kun, at det handler om stærke unge, idet alle skal inddrages. Også dem, der bevæger sig på kanten.

”Vi kan nå dem alle, og løsningen hedder dialog.  Dette skal afspejles i helhedsplanen,” sagde han.

Mange forslag
Du kan i den kommende tid læse høre mere om de mange indholdsforslag, som nu går videre i konkurrencerne.
De store overskrifter er, at beboerhuset i Gellerupparken skal være til kultur og fest, bibliotek og arkiv, foreninger, rådgivning og spisning.
Beboerhuset på Toveshøj får en sundhedsprofil med sundhedsfaglige tilbud, bevægelse og mangfoldig mad.

De grønne byrum skal hænge sammen med Hasle Bakker og Brabrandsøen, "vand" bliver tema og ellers mange forskellige udnyttelser af hvert område.

For få beboere
Beboerinddragelsesfasen sluttede formelt med den tredje workshop, men det har været et problem, at kun få beboere har involveret sig. Det erkender helhedsplanen og arkitektfirmaet, som stod for beboerinvolveringen.
Derfor efterlyser Gellerupsekretariatet forslag til, hvordan beboerne kan komme mere med i processen. Derefter kan der til efteråret komme endnu en inddragelses-proces. Man kan stille forslag på Gellerupsekretariatets Facebookside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.