Så er høringsfasen for vejstrukturen i Gellerup i gang, og det betyder, at du som borger kan rose, kritisere eller spørge ind til detaljerne i lokalplanforslaget. Gårdmændene har været rundt med foldere om vejplanen, så du kan læse mere om, hvad der skal ske.
Det er ret vanskeligt stof, og folderen har desværre en del kommunal-tekniske udtryk, som de fleste uden for rådhuset kan have vanskeligt ved at forstå. Det gælder eksempelvis et udtryk som "principiel vejadgang".
Man skal helt ind i selve lokalplanforslaget for at se i detaljer, hvad der skal ske. Lokalplanforslaget kan læses her.
Eller man kan besøge Gellerupsekretariatet på Gudrunsvej og stille spørgsmål – så vil de fremskaffe svar. Man kan desuden ringe til arkitekt Merete Odgaard på Aarhus Kommune. Hun har tlf: 8940 2625.
Fart dæmpes – hvordan?
Det vil eksempelvis være et relevant spørgsmål, hvordan farten kan dæmpes på de gennemgående, lige boligveje. Lokalplanforslaget nævner, at vejnettet skal indrettes, så der køres med lav hastighed, men det er ikke nævnt, hvordan det skal gøres.
Et andet punkt vil også kunne give en del debat – nemlig lukningen af Sigridsvej. I lokalplanforslaget står der, at Sigridsvej skal lukkes for gennemkørsel mod nord fra Dortesvej mod Hejredalsvej.
På længere sigt får det ikke mindst betydning for beboerne, som bor i Skovgårdsparken, når buslinjerne omlægges og i stedet skal køre ned ad den nye bygade i Gellerup. Så bliver der langt til busstoppestedet.
Borgermøde 19. august
Har man spørgsmål og kommentarer, kan man også bringe dem op på et borgermøde, som Gellerup Fællesråd har besluttet at holde 19. august kl. 19. Det bliver i Skovgårdsparkens selskabslokale på Ingasvej.
Høringsfasen er slut 28. august. Kommentarer skal sendes skriftligt til planlaegningogbyggeri@aarhus.dk
Dernæst skal forvaltningen se på kommentarer og ændringsforslag, og senere på året skal byrådet tage endelig stilling til lokalplanen.
Derefter går gravemaskinerne så småt i gang…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.