Hvis du står på Gudrunsvej, få meter nord for indkørslen til den øverste blok, og trænger ind i skoven (selv om det er svært), så vil du 20 meter inde få våde tæer. Der er et vandhul, og det kommer bogstaveligt talt i vejen for en af de nye veje, som kommunen skal anlægge.
Dette vandhul må nemlig ikke fjernes, uden at det erstattes af et andet vandhul i nærheden.
I lokalplanforslaget til den nye vejstruktur står, at vandhullet er 425 kvadrameter.
Vandhullet "… er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanafgrænsningen viser, at vandhullet indirekte berøres af vejanlægget. Vandhullet har lang kontinuitet og fremtræder på kortværk helt tilbage til måle-bordblade (1842-1899)," bliver det oplyst i lokalplanforslaget.
Vandhullet er besigtiget i sommeren 2011. Der er tale om et vandhul med en fin naturtilstand. Der er registreret arter som liden vandaks, korsandemad og søkogleaks.Vandsalamanderen yngler der også.
Vejprojektet vil ændre tilstanden i vandhullet, og derfor kræver det konkrete projekt et erstatningsvandhul af samme størrelse. Det nye vandhul skal laves, før det nuværende fjernes, og det kan kun ske i perioden fra 1. oktober til 1. marts.
Planen er at flytte eller udvide vandhullet længere ud mod Ringvejen.