Hvis du står på Gudrunsvej, få meter nord for indkørslen til den øverste blok, og trænger ind i skoven (selv om det er svært), så vil du 20 meter inde få våde tæer. Der er et vandhul, og det kommer bogstaveligt talt i vejen for en af de nye veje, som kommunen skal anlægge.
Dette vandhul må nemlig ikke fjernes, uden at det erstattes af et andet vandhul i nærheden.
I lokalplanforslaget til den nye vejstruktur står, at vandhullet er 425 kvadrameter.
Vandhullet "… er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanafgrænsningen viser, at vandhullet indirekte berøres af vejanlægget. Vandhullet har lang kontinuitet og fremtræder på kortværk helt tilbage til måle-bordblade (1842-1899)," bliver det oplyst i lokalplanforslaget.
Vandhullet er besigtiget i sommeren 2011. Der er tale om et vandhul med en fin naturtilstand. Der er registreret arter som liden vandaks, korsandemad og søkogleaks.Vandsalamanderen yngler der også.
Vejprojektet vil ændre tilstanden i vandhullet, og derfor kræver det konkrete projekt et erstatningsvandhul af samme størrelse. Det nye vandhul skal laves, før det nuværende fjernes, og det kan kun ske i perioden fra 1. oktober til 1. marts.
Planen er at flytte eller udvide vandhullet længere ud mod Ringvejen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.