Hvis en ung kommer fra en familie med få ressourcer, er der en stor risiko for, at han eller hun ikke får taget nogen uddannelse. Da der i Gellerup og andre udsatte bydele er mange ressourcesvage familier, er der derfor også færre her, som tager en uddannelse.

Men der er en stigning i antallet af unge i udsatte boligområder, der tager uddannelse. Det er den gode nyhed – mens den dårlige er, at der stadig er langt op til gennemsnittet.
Skal opgraderes
Gellerup har allerede uddannelsesvejledning, fritidsjobs med videre, men ifølge den boligsociale leder Henning Winther vil indsatsen blive ‘væsentligt opgraderet’ i den nye boligsociale helhedsplan, som er næsten færdigskrevet.
En stor del af planen vil handle om at sikre, at unge tager ungdomsuddannelser, kommer i uddannelse og får arbejde.
"Vi skal arbejde med det hele, da det ikke er en enkelt indsats, som hjælper. Vi har heldigvis også en fysisk helhedsplan, så vi kan skaffe praktikpladser, fritidsjob med videre, men i vejledningen skal vi blandt andet også inddrage forældrene – sådan som Ahmad El Ahmad allerede gør i Vejledningscentret," siger Henning Winther.
Se de forskellige indsatser her.
64 procent, eller to ud af tre unge i udsatte områder i Aarhus Kommune, tager ungdomsuddannelser. I kommunen som gennemsnit er tallet 87 procent.

Større stigning i uddannelser
Når man ser på unge, der har færdiggjort en uddannelse, er tallene naturligvis lavere. Blandt unge op til 25 år er det kun 20.6 procent, som har færdiggjort en uddanelse, mens det gælder for 32 procent i landet som helhed.
Det står i en rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, men forfatterne peger samtidig på en positiv udvikling:
Mens gennemsnittet stagnerer omkring de 32 procent, så er uddannede unge fra de udsatte boligområder i stærk vækst: fra 17 procent til 20,6 procent. Hvis den tendens fortsætter, vil forskellene mellem udsatte og ikke-udsatte boligområder blive udjævnet.
Boligsocialt arbejde er en af årsagerne
Årsagen til stigningen? En af de vigtigste er, at de boligsociale helhedsplaner har godt fat i de unge, påpeger rapporten. Indsatserne "skal møde de unge, hvor de er, og tage hånd om de problemstillinger, der er," hedder det i rapporten.
Dette er en vigtig del af Gellerups boligsociale helhedsplan, at indsatserne her – sammen med skolernes vejledning – får flere unge i job og uddannelse.
"Vi har et stærkt netværk med både skolerne, med erhvervsskoler og med den aktiveringsindsats, der sker," siger Henning Winther.
Og til sidst endnu en god nyhed: tallet 20,6 kan nok synes lavt, men rapporten peger på, at når de unge bliver lidt ældre, er der relativt flere, som fuldfører uddannelser.
Unge i udsatte boligområder er altså lidt langsommere til at komme i gang med deres uddannelser, og derfor er forskellen mindre, jo ældre de bliver.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.