Brabrand Boligforening vil i løbet af det næste halve år få en ny direktør. Foreningsledelsen forbereder et generationsskifte, når 65-årige Torben Overgaard går af efter at have ledet foreningen siden 1983.
Beslutningen blev taget onsdag aften på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i boligforeningen. På boligforeningens hjemmeside står blandt andet:
‘Brabrand Boligforening har bedt konsulent- og rekrutteringsfirmaet Muusmann udarbejde en rapport om organisering og ledelsesopgaver i Brabrand Boligforening – herunder organiseringen af Helhedsplanen for Gellerupparken.

Bestyrelsen afventer denne rapport og træffer herefter beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur, og i forlængelse heraf iværksætter bestyrelsen en rekruttering af den nye direktør, som sikres en grundig indføring i arbejdet, blandt andet i samarbejde med den afgående direktør.’
Torben Overgaard citeres for:
”Det bliver naturligvis svært at sige farvel. Selv om vi har mange store projekter – men det har vi jo altid – er det den rigtige beslutning at indlede et generationsskifte nu. Det ligger mig meget på sinde, at det kommer til at foregå på en ordentlig, planlagt og kontrolleret måde, så vi sikrer kontinuiteten i udviklingen af boligorganisationen og i gennemførelsen af helhedsplanen.”

‘Svær at erstatte’
Formand for bestyrelsen, Jesper Pedersen, siger:

”Det er vanskeligt at forestille sig Brabrand Boligforening uden Torben Overgaard. Han har i årtier været en markant og fremsynet direktør, så han bliver svær at erstatte. Men vi har sammen med Torben drøftet, hvad der skal ske fremover, og vi har nu i organisationsbestyrelsen godkendt, at vi gennemfører generationsskiftet i det kommende halve år, så Brabrand Boligforening også i fremtiden er sikret en god ledelse.”
Uden udviklingsdirektør
Der er flere poster i spil, når ledelsesstrukturen skal fastlægges. Midt i maj valgte udviklingsdirektør for Helhedsplanen, Flemming Kristensen, at fratræde. Stillingen er ikke blevet genbesat endnu.
www.bbbo.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.