Om en måneds tid er den boligsociale helhedsplan klar til at blive udmøntet i konkrete indsatser og opslag af stillinger, så der kan blive sat indhold og personer på indsatserne, der skal arbejdes med i de kommende fire år.
Søndag den 8. september er planen så klar, at den kan præsenteres for beboerne på en høringsdag i Foreningernes Hus – her kan beboerne stadig påvirke planen med deres erfaringer og input.
Selv om der bliver justeret og arbejdet med planen en måneds tid endnu, så vil den boligsociale chef, Henning Winther, godt slå fast, at planens overskrifter ligger fast nu. Der mangler en række detaljer og indgåelse af partnerskaber, men de overordnede indsatser bliver disse:
"Børn, Unge og Familier"

 • Lektiehjælp – hjælp til foreninger med lektiehjælp.
 • Uddannelsesvejledning – coachende livsvejledning om uddannelse.
 • Formidling af fritidsjobs – hjælp til at få og fastholde et fritidsjob.
 • Virksomhedsskole/praktikpladsformidling – arbejdsmarkedserfaring og praktik på den fysiske helhedsplans byggepladser.
 • Fritidspatruljen (eksisterende) – legeaktiviteter for børn, styret af unge.
 • Opkvalificering af unge (OCN) – kompetencedokumenterende kurser for unge.
 • Flyverkorpset – opkvalificering af voksne ledige i matchgruppe 2.

 "Beboernetværk, Demokrati og Inddragelse"

 • Byggeriets Folkekøkken – madsted i centrum af fysisk såvel som social helhedsplan.
 •  Verdenshaverne – lokalt urban farming-tiltag med salgs-, aktiverings- og terapisigte.
 • Kvalificering af projekter i området – koordinering af samspillet mellem udefrakommende og lokale initiativer.
 • Samvirket (eksisterende) – koordinering mellem lokale frivillige og offentlige instanser..
 • Foreningernes Hus (eksisterende) – områdets lokale forenings- og aktivitetshus.  
 • Foreningsudvikling – samarbejde med Globus1 om understøttelse af lokale foreninger.

 Kommunikationsindsats

 • Formidling af helhedsplan – formidling af helhedsplan set med mange øjne; beboere, administration, medarbejdere, myndigheder mv. Dokumentarisk sigte.
 • Opgangsambassadører – velkomst til nye beboere og tryghedsvandringer.
 • Beboerguider – rundvisning af gæster i området.
 • Beboerdrevet redaktion – nyhedsredaktion i samarbejde med lokale frivillige.
 • Tryghedsvandringer – tryghedsskabende forbedringer af fysiske forhold.
 • Beredskabet – frivilligt netværk til indsats ved uroligheder i området.
 • Velkomst til professionelle – introduktion for nye ledere med personaleansvar.
 • Inddragelsesproces i kommende helhedsplan – professionel proces frem mod ny helhedsplan efter 2017.
 • Sundhedscafé – det eksisterende koncept udvidet med PTSD-indsats.
 • OCN-medarbejder – dokumentation af realkompetencer ifbm. uformel læring.
 • Beboerrådgivningen på Toveshøj (eksisterende) – beboernes egen socialfaglige rådgivning.

Læs mere på boligforeningens hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.