Det var planerne om lukning af Sigridsvej og ikke mindst nedlægningen af busbetjeningen, som var det mest diskuterede emne, da Gellerup Fællesråd sammen med afdelingsbestyrelserne i Skovgårdsparken og Gellerupparken den 19. august holdt borgermøde i Skovgårdsparkens Selskabslokaler.
Til at svare på spørgsmål omkring Lokalplanen for vejstrukturen i Gellerup, som har været i høring hen over sommeren, var indbudt Jesper Frandsen fra Trafik og Veje, Merete Odgaard fra Byplanafdelingen samt Per Frølund fra kommunens Gellerupsekretariat.

Tvivlsomme tegninger

Helle Hansen fra fællesrådet bød velkommen til de godt 70 borgere fra lokalområdet, og Torben Hartmann fra fællesrådet var ordstyrer.

Det blev hurtigt tydeligt, at især borgerne udenfor Gellerup-Toveshøj området var kritiske over trafikplanerne, der ville berører alle i lokalområdet.
Repræsentanter for ejerforeningerne på Emmasvej og Ingervej var kritiske overfor et planlagte stiforløb ned gennem deres område og over den voldsomme adfærd unge mennesker fra Gellerupparken ofte udviste på deres matrikel.

Der kom også kritik kom fra en husejer på Pallisvej, som på en tegning i lokalplanen havde fået tegnet en sti tværs gennem hus og have.

Kommunens folk forklarede, at trafikplanen var overordentligt kompliceret, og at man stadigt kun var i planlægningsfasen. Der vil senere blive lavet aftaler med de relevante grundejere, når det kom dertil. Og så skal borgerne ikke tage alle stregerne alt for alvorligt, for der var forskel på tegningerne i det uddelte materiale.

En borger konstaterede tørt, at det jo så gjorde det vanskeligere at opponere imod forslaget, hvis ikke man kendte det rigtige.

Lær af Edwin Rahrs Vej
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken kritiserede Trafik og Veje for ikke at have lært af fortidens synder på Edwin Rahrsvej, hvor det i 2001 lykkedes borgerne at ændre trafikplanen efter at have fået alle relevante parter til at samarbejde. Borgerhøringer er meget godt, men det ville være bedre, om planlæggerne lyttede og startede enhver påtænkt ændring med at gå i dialog med lokalsamfundet.

Beboerne fra Gellerupparken frygtede, at en lukning af Sigridsvej ville give alt for meget trafik hen ad Dortevej til den nye Bygade, ligesom Tinesvejs forlængelse er tegnet alt for bred med både fortov og cykelstier. Beboerne går langs blokkene og ikke på fortovene og cykelstien skal ind i området, lød kritikken.

Usikkerhed om lukning
Endnu engang måtte Trafik og Veje forsikre, at "man" ikke havde ikke besluttet endnu, om Sigridsvej skulle lukkes.

Formanden for ældrerådet, Carl Aksel Kragh Sørensen, havde forud for mødet korresponderet med rådmand Bünyamin Simsek (V). Og ifølge svarbrevet fra rådmanden syntes lukningen af Sigridsvej at være en realitet.

Umiddelbart harmonerede ikke med de oplysninger, der under mødet blev givet til salen, om at der ikke var truffet en beslutning. Og at Sigridsvej tidligst ville kunne lukkes om tre til fem år.

Malermester Helge Jørgensen var skeptisk på vegne af beboerne i Hans Broges Parken og meget kritisk over for planlægningen af busruterne hos Midttrafik. Han opfordrede til at rette kritik dertil. En markant forringelse som lukning af Sigridsvej ville gøre det svært at handle ind for beboerne og ville skade City Vest alvorligt.
Fællesrådet har inden høringsfristens udløb sendt sit høringssvar til kommunen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.