Samvirket inviterer igen beboere, foreningsaktive, ansatte og andre i Gellerup til kvartalsmøde. Det holdes tirsdag den 24. september kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus.
Denne gang kan man slå to fluer med et smæk, idet der efter mødet er koncert med fire musikere fra forskellige kulturer. Læs mere i kalenderen om dette.
Koncerten starter kl. 19.30, så man kan nå at spise gratis med i kantinen og bagefter deltage i koncerten for 20 kr.

Kvartalsmødets dagsorden:

 • Kort navnerunde
 • Beslutning om procedure for styregruppevalg i fremtiden. Udkast til procedure fremlægges.

Så 15 minutters debat i grupper og fælles opsamling.

 • Den fysiske helhedsplan
  •    Processen om de grønne områder v. Heidi fra Gellerupsekretariatet
 • Den sociale indsats v. Henning Winther
  •    Nyt om den sociale helhedsplan
 • Møde om utryghed på Toveshøj

Ca. kl. 17.45-18.00 Ryge- og strække ben-pause

 • Lektiehjælp i Gellerup/Toveshøj
  •    Hvad har vi i området?
  •    Hvad savner vi?
  •    Hvad er lektier online?
 • Gellerup Stemmer. Sådan får vi flere til at stemme.
  •    Nyt fra arbejdsgruppen for højere stemmeprocent ved kommunevalget 19. november.
 • Aktuelle aktiviteter
 • Eventuelt

OBS – kender du nogen, som også skal med, så skriv det til Helle Hansen, helhan@aarhus.dk eller Ulla Jørgensen ulbo@bbbo.dk, så vil de også blive indbudt.  Oplys gerne mailadresse eller telefonnummer på vedkommende.

Husk: Tilmelding til spisning – senest mandag den 27. maj kl. 12
mail: helhan@aarhus.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.