Disse ønsker kom fra beboerne I Gellerup, da de på et møde diskuterede den nye boligsociale helhedsplan. Ønskerne hører alle til de områder, som den boligsociale indsats i den kommende helhedsplan kommer til at understøtte:

 • Uddannelsesvejledning i uformelle rammer er vigtigt
 • Forældrene skal oplyses og inddrages i uddannelsesvejledningen
 • Lektiehjælp skal være af god kvalitet og for alle – også gymnasieelever og voksne
 • Alle skal kunne få bevis på, hvad de kan (OC-dokumentation)
 • Stort behov for forældrerådgivning
 • Praktikpladser i helhedsplanen skal gå til lokale unge
 • Forældre og foreninger laver fælles aktiviteter for familierne
 • Flere arbejdspladser og fritidsjobs til unge i området
 • Skab lokalt medejerskab til området og helhedsplanerne
 • Stort behov for fritidsaktiviteter til børn i området
 • Skab trygge, fysiske rammer
 • Alle formidlingstiltag skal være forankret lokalt – med lokale, for lokale, af lokale
 • Beboerhusene er meget vigtige for områderne, og det er væsentligt, at beboerne får medejerskab.

To yderligere ønsker
Der var på høringen også disse to ønsker, som den boligsociale helhedsplan vil arbejde på at få med i indsatsen med eksterne midler, hvor det er muligt:

 • Stort behov for voksenuddannelse – især sprogundervisning, både modersmål og dansk
 • Fokus på de ældre/svage i området i den boligsociale indsats.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.