Ved resterne af Nordgårdskolen møder gellerup.nu Hans Jørn Graversen, der var skoleinspektør på Nordgårdsskolenfra 1979-1995. Hans kommentar er, at det er deprimerende at se, at skolen er næsten væk.
Mens Hans Jørn Graversen ser på krateret af Nordgårdsskolen, dukker minder frem om skolens poppeltræer, som skabte problemer for skolen, for rødderne gik efter fugtige områder. En dag sendte de grønne poppelgrene op i nogle af skolens toiletter.
Graversen fortæller, at gartneren var sparringspartner, når en elev havde opført sig upassende, for så kunne eleven ”dampe af” ved at hjælpe gartneren med at slå græs og måske få lov til at køre skolens havetraktor. Og efter en sådan oplevelse kunne eleven deltage i undervisningen igen.
Elever er elever
”Vi tog udgangspunkt i det, eleverne kunne, eller vi gav dem en fælles forståelse af nye emner, så vi var sikre på, at undervisningen var baseret på noget, som eleverne vidste, hvad var. Det betød, at eleverne ikke blot fik nogle udenadlærte færdigheder.
Hans Jørn Graversen var også opmærksom på beklædning, som kunne give anledning til drilleri, mobning og andre former for chikane. Det blev ikke accepteret.
Budget, skolevæsen og decentral ledelse
Skolen fik et budget fra kommunen. Hans Jørn Graversen fortæller, at han indtil slutningen af 80erne ikke fik ekstra bevilling til skolen for at have elever af anden etnicitet i klasserne eller elever, der fik specialundervisning.
For Hans Jørn Graversen var det vigtigt at skabe gode relationer til skolevæsenet. Han besøgte det administrative personale, så efterhånden fik skolevæsenet en forståelse for, hvad det ville sige at være skoleleder på Nordgårdsskolen. Det gav et værdifuldt samarbejde.
Tillid til skolen
Hans Jørn Graversen besøgte sammen med en tolk de fleste af skolens elever i hjemmet. Forældrene gav skoleinspektøren ret i diskussionspunkter. Men det var egentlig uden betydning, for et ”magtmenneske” som en skoleinspektør diskuterede man ikke med. Så kunne man jo gøre som sædvanligt, efter at han var gået, og aftaler kunne slet ikke etableres på denne måde.
Hans Jørn Graversen ændrede strategi, og alle møder med forældre foregik på kontoret med en tolk. Hvert barn fik bevilget ti timers tolkebistand om året. Lærerne besøgte så familien med tolkebistand, og hvis familien havde tre børn, betød det, at der kunne være op til 30 besøg om året. Forældrene fik indsigt og efterhånden tillid til skolen.
Skolen
Graversen var den anden af skolens i alt fem skoleledere. Skolen oplevede store ændringer i dens 38-årige levetid, forårsaget af markante ændringer i beboersammensætningen i området.
Nordgårdskolen lukkede i 2008. Den sidste skoleleder, Rani Hørlyck, var ellers godt i gang med en redningsaktion, takket være heldagsskolen, men politikerne besluttede alligevel en lukning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.