Den færdige boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2014-17 er under behandling i Aarhus Kommune.
Her skal den behandles i den kommunale arbejdsgruppe, som derefter indstiller til endelig godkendelse i Styregruppen for Udsatte Bydele. Når det er sket, går turen til Landsbyggefonden, hvor man har lovet et endeligt svar senest en måned efter modtagelse. Hvis alt går efter planen, kan vi derfor have en endelig godkendt plan – og dermed et startskud – inden årets udgang. Og måske allerede i november.
Arbejdet med den nye boligsociale indsats har strakt sig over mange, mange måneder. Faktisk en periode på næsten to år, hvis vi tæller det hele med. Men nu står Gellerup-Toveshøj med tæerne I sandet, parat til at springe ud i realiseringen af den fysiske helhedsplan. Sammenhængen med den fysiske helhedsplan har vejet tungt, og koordineringsarbejde og langtidsplanlægning har derfor haft en ekstra dimension.
De fire hovedindsatser
Hovedindsatsområder og projekter i den boligsociale indsats 2014-17 ser sådan ud:
·      Uddannelse, beskæftigelse og erhverv – herunder Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og lektiehjælp.
·      Børn, unge og familier – herunder Fritidspatruljen og Beboerrådgivningen.
·      Beboernetværk, inddragelse og demokrati – herunder Foreningernes Hus, Samvirket/foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Folkekøkken, tryghedsvandringer og blokambassadører.
·      Kommunikation og image – herunder beboerredaktion og kommunikation.
Sekretariat skal oprettes
Med den nye plan oprettes et boligsocialt sekretariat i Gellerup. Sekretariatet skal samle det boligsociale arbejde og bygges op omkring den boligsociale leder.
Nu hvor arbejdet med udarbejdelse af planen er overstået, bliver hans fortsatte opgave at udvikle det boligsociale arbejde i Gellerup-Toveshøj i kontinuerlig dialog med områdets beboere og kommunale samarbejdspartnere.
Helhedsplanen koster i alt 44 mio. kr. Heraf betaler Landsbyggefonden ca. 64 procent, og de sidste 36 procent kommer fra lokal hånd: Det vil sige 14 procent fra Gellerupparken og Toveshøj, og 22 procent fra Aarhus Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.