På det andet vælgermøde inden for en uge er busning af skolebørn blevet "afskaffet". To politikerpaneler har været enige om, at når børn busses ud af deres lokalområde for at gå i skole, så skader det mere, end det gavner. De 15-17 mio. kr., som busturene koster årligt, kunne bruges bedre på lokalområdets skole.
Der er bare ved det, at busningen har opbakning i det nuværende byråd, så vælgerne bør altså stemme aftenens politikerpanel ind i byrådet, hvis de vil have ordningen afskaffet.
Tre i panelet sidder faktisk i byrådet, og Jette Jensen (Enhedslisten) og Claus Thomasbjerg (SF) var klare modstandere af busningen, mens Rabih Azad-Ahmad også var ked af den, men han sagde også, at den kun kan afskaffes, hvis der satses mere på at gøre Tovshøjskolen og andre til mere attraktive skoler.
Modpoler enige om at skrotte busning
Men ellers var alle fra højre til venstre enige. "Modpolerne" Jette Jensen og Lars Boje Mathiesen (Liberal Alliance) er begge lærere og ser ingen fordele ved busning – tværtimod skader den børnene. Deres faglige enighed aftvang respekt hos de andre i panelet, og socialdemokraten Jacob Weisschädel erklærede sig også imod busning.
Knud Mathiesen (Dansk Folkeparti) bor selv på Sigridsvej og er "ualmindeligt glad" for at bo i området. Han ønskede også "magnetskoler", dvs. stærke skoler, som virker tiltrækkende på elever udefra. Men for at få resursestærke elever burde de høje boligblokke på Gudrunsvej sælges som ejerlejligheder, så der kommer flere resursestærke beboere. 
Jette Jensen pointerede, at ideen om magnetskoler blev ved ordene – der fulgte ingen penge med.
Kun få til vælgermødet
Vælgermødet, som var arrangeret af Samvirket, samlede tre håndfulde tilhørere – meget lidt i forhold til, at mødet netop handlede om at styrke Gellerup.
Et af de konstruktive forslag kom fra Knud Mathiesen, der vil kæmpe for en produktionsskole i Gellerup – et forslag, der fik opbakning fra de øvrige. Mathiesen sagde også, at det skal være et krav for eleverne, at de skal forstå dansk på et rimeligt niveau.
Christian Budde (Venstre) var på samme linje og talte om at arbejde målbevidst med fraværet i skolerne og at hæve det faglige niveau.
Der blev også talt om at øge antallet af praktikpladser – noget, som byrådsflertallet (R, S, SF og Enhedslisten) har besluttet at satse på ved at stille krav om lærepladser og praktikpladser, når der indgås aftale med entreprenører.
Sten Stavnsbo (konservativ) sagde, at det allerbedste er at skabe bedre betingelser for erhvervslivet – det skaber rigtige arbejdspladser.
Ingen vil betale for fritidspasset
Fritidspasset fik også en tur. Lars Mathiesen spiddede de øvrige i panelet, da politikerne fra det flertal, som har afskaffet ordningen, kun havde positive ting at sige om fritidspasset! Men sagen er vist, at når statspengene er væk, har byrådet svært ved at finde lokale penge til at fortsætte ordningen, som har hjulpet 1300 børn i 2013.
Der var enighed om, at fritidsaktiviteter skal koordineres og være varige, så man sikrer et vedvarende og ikke-konkurrerende udbud af aktiviteter. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.