Det er ikke altid antallet af deltagere, der borger for et godt vælgermøde. For ved tirsdagens møde i Foreningernes Hus nåede Samvirkets Gellerup Stemmer-kampagne kun lige op over 10 tilhørere på stolerækkerne. Men det lagde ikke en dæmper på lysten til at debattere hos de fem politikere i panelet, der bestod af rådmand Kristian Würtz, Socialdemokraterne, Peter Bonfils, Enhedslisten, Senay Arikan, Det Radikale Venstre, Gitte Velling, SF, og Venstres Birthe Skovgård, der både stiller op til byråd og regionsvalget.
Skal kunne stilles krav til familier
Gellerup.nu’s redaktør Birger Agergaard var aftenens ordstyrer. Han bad alle politikere komme med deres bud på, om familier skal smides ud, hvis en søn har lavet noget kriminelt, som overtræder boligforeningens retningslinjer.
Kun SF’s Gitte Velling tog direkte afstand fra at straffe hele familien for et barns udåd. I stedet skal den unge selv opleve, at der er konsekvens.
Peter Bonfils mente, at der gælder andre regler, når man bor i en almen boligforening, hvor det er muligt at stille krav for at stoppe dårlig adfærd. Men at udsmidningen kan selvfølgelig aldrig kan stå alene.
Birthe Skovgård fandt det vigtigt, at boligforeningens regler for at bo er kendte. Senay Arikan var enig i, at en boligforening kan stille krav, men at udsmidning må være den sidste mulighed.
Kristian Würtz mente, at det skal være et grundlæggende princip, at der i grelle tilfælde skal være en grænse, men udsmidningsmuligheden skal ikke stå alene. Det skal sikres gode fritidstilbud, lavt kontingent i klubberne, og så skal der fortsat være fritidspas til børn fra fattige familier.
Lydhørhed på rådhuset
Sidste måneds borgermøde på Toveshøj blev også diskuteret, da Birger Agergaard spurgte politikerne, om politikerne ikke skal være bedre til at opfange de signaler, som kommer fra borgerne?
Det er vigtigt, at borgerne melder til politiet, når der sker noget, og at de fortæller, hvem der laver ulykkerne, sagde Kristian Würtz.
Og vi skal også huske at bruge netværket, når vi skrider til handling, mente Birthe Skovgård.
Gitte Velling advarede mod, at man altid gør problemer i Gellerup og Toveshøj til et boligforeningsproblem. Når der bliver smadret lamper inde i byen, så betaler kommunen, men når der bliver smadret lamper i Gellerup, så er det beboerne, der betaler for det.
Senay Arikan mente, at der generelt nok bliver anmeldt for lidt i Gellerup.
Helhedsplan og involvering
Efter pausen blev debatten drejet ind på borgerinvolvering, og der blev snakket om erfaringerne med Helhedsplanen.
Alle politikerne var enige om, at Helhedsplanen overordnet er en god ting for Gellerup. Men at ting i processen måske godt kunne have været gennemført lidt mere inddragende.
Birthe Skovgård slog fast, at Venstre går ind for integration, derfor skal al informationen være på dansk. Og hvis beboerne ikke forstår det, så må der bruges tolke, som de selv bør være med til at betale.
Senay Arikan huskede de indledende workshops omkring Helhedsplanen tilbage i 2008, og mente at det er vigtigt, at man vælger en god kommunikationsform, som inddrager folk.
Gitte Velling mente, at det lange tidsforløb omkring planen er en udfordring, som kan gøre det svært at få folk til at føle sig inddraget. Hun slog fast, at det var vigtigt med faste tidsrammer for, hvornår beboerne skal høres i processen.
Kristian Würtz afslørede, at Helhedsplanen i Gellerup er noget af det, som han personligt selv har været mest glad for at være med til at lave i de otte år, han har siddet i byrådet. Og han var enig i, at tiden kan være med til at skabe frustrationer, for der har været meget snak.
Peter Bonfils slog fast, at der på trods af nedrivningerne, som Enhedslisten er imod, så er der mange gode ting i Helhedsplanen, især ønsket om at trække uddannelse og arbejdspladser til området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.