Gellerupparkens afdelingsbestyrelse er blevet så frustreret over samarbejdsklimaet i helhedsplanen, at den tager et "time-out" fra samarbejet.
Afdelingsbestyrelsen besluttede på sit møde torsdag aften, at den ikke vil deltage i arbejdet med Helhedsplanen, så længe der ikke er aftalt helt klare retningslinjer for, hvilken rolle beboernes repræsentanter har i forhandlingerne.
Den aktuelle baggrund er, at afdelingens indsigelser mod den del af vejplanen, der vedrører forlængelsen af Tinesvej, kun er resulteret i, at vejens fortove indskrænkes med en meter i hver side – således at vejstrækningen får en bredde på 17,9 meter mod oprindelig 20 meter. Det er beboernes repræsentanter ikke tilfreds med.
Kommunens afgørelse i vejsagen, som blev accepteret af Brabrand Boligforenings bestyrelse, får nu Gellerupparkens afdelingsbestyrelse til at tage en timeout i arbejdet med Helhedsplanen.

Den berømte dråbe
Spørgsmålet om vejbredden, som er blevet betydelig bredere end det vejanlæg, afdelingsbestyrelsen blev præsenteret for i Helhedsplanens indledende fase, er den berømte dråbe, som får bægeret til at flyde over.

Afdelingsbestyrelsen har sendt en pressemeddelelse ud, hvor det blandt andet hedder:

"Vores oplevelse er, at vi i flere sager i relation til Helhedsplanen har oplevet, at aftaler, som har været indgået med boligforeningens ledelse og Aarhus Kommune, ikke er blevet overholdt. Det gælder blandt andet aftalen om, at alle beboerne i de blokke, som skal rives ned eller rømmes, på samme tid skulle have tilbuddet om at kunne benytte Tryghedsgarantien.
Og den aftalte Tryghedsgaranti har vist sig også at have nogle begrænsninger over for beboere med ikke-dansk baggrund, som der heller ikke blev gjort opmærksom på, da aftalen blev indgået."

"Spild af tid"
Afdelingsbestyrelsen meddeleler, at den ikke har lyst til at være part i Helhedsplanen, hvis det ikke er muligt at indgå aftaler, uden skjulte dagsordner, og den vil heller ikke bruge tid på at diskutere sager, som den reelt ikke kan få indflydelse på. Det er spild af de frivillige kræfters tid, og afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at være foreningsbestyrelsen og kommunens gidsler i en plan, hvis den ikke kan stole på de aftaler, der bliver indgået.

Afdelingsbestyrelsen vil nu afvente, om Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil indgå aftaler om nogle helt klare retningslinjer for, hvordan et eventuelt fremtidigt samarbejde omkring Helhedsplanen kan finde sted.
"Og så har sagen om Tinesvej lært afdelingsbestyrelsen, at hvis der skal være et fremtidigt samarbejde om Helhedsplanen, så skal alle aftaler skrives ned, således at de er bindende for alle tre parter, og sikrer, at der er enighed om, hvad det er, der er besluttet," slutter pressemeddelelsen af.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.