Kik på billedet her. Kan du forestille dig Gellerupparken og Toveshøj lagt ind firkanten foroven?

De drømte stort dengang omkring 1960. Kunne man mon etablere en rigtig by i det bakkede landskab? Man havde drømmen om noget endnu større end det, der kun 12 år tidligere havde virket helt urealistisk.

Forhistorien
Sognerådsformand O. A. Nielsen, Brabrand, hjalp med at skaffe arealet til Brabrand Boligforenings første byggeri i Hans Broges Bakker, og de første lejligheder blev bygget i 1949. Herefter blev det imidlertid så som så med opbakningen, og sognerådet sagde stop efter de første 36 lejligheder.

Dog var det nemt at udleje lejlighederne, selv om huslejen var hele 125 kroner om måneden, og sognerådets nej holdt ikke længe. 58 lejligheder stod færdige i 1952.

Arkitekten hed Knud Blach Petersen. Han tegnede også det næste projekt – Søvangen, som indebar en markant forøgelse af lejlighedstallet i boligforeningen med 425 lejligheder. De gule mursten og de små altaner går igen. I 1963 fulgte Skovgårdsparken.

Men hvad nu? Man havde købt billig landbrugsjord – nu var opgaven at få den tidligere landbrugsjord til at tjene penge. Der skulle bygges!

Store investeringer

I det bakkede terræn begyndte man i 1967 på opførelsen af Gellerupparken, og nu var – som fortælleren i filmen ”Miljø for millioner” siger – ”…det første spadest..- nej, det første dozerstik” til Gellerupcentret, nu City Vest, taget.

80 millioner kroner var blevet lagt ind i etableringen af centeret, som Brabrand Boligforening på dette tidspunkt var hovedaktionær i.  I 1973 var boligforeningens samlede investeringer nået op på 550 millioner kroner – eller det samme som to gange den nyeste Lillebæltsbro.

En komplet by i byen
Gellerupparken stod færdigt i 1972. Toveshøjs 624 lejligheder nord for Tousgården blev også bygget i årene 1968-1972.

At skabe en komplet by i byen – det var tanken bag det store byggeri. Det omfattede nemlig også Gellerupparkens svømmehal og de 19 børneinstitutioner plus kulturcenteret lige over for Gjellerup Centeret med blandt andet kirken, som stod færdig i 1978 og var projekteret omkring indvielsen af Gellerup Centeret i 1972.

Det var et resultat, som man måske ikke ville have nået til, hvis det ikke havde været for nogle beslutsomme, unge mennesker i efterkrigstidens Danmark og en visionær arkitekt ved navn Knud Blach Petersen.

Men i 1973 kom oliekrisen, og den vendte populært sagt op og ned på samfundet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.