Mange borgere I Viby Syd valgte at bruge deres demokratiske ret og stemme til kommunal – og regionsvalget. VibySyd.dk’s udsendte borgerjournalist tog pulsen på valgstedet på Søndervangskolen.
 
17plus unge stemmer til valget
Jeg startede i kælderen, hvor 17plus holder til. Her havde de unge allerede i sidste uge arbejdet med valget. Dels lærte de unge helt konkret, hvad de skulle gøre inde i "boksen", dels lærte de om de forskellige partiers politik.
Flere kandidater havde i ugens løb stillet sig til rådighed som lektiehjælpere, og til en snak med de unge. Mange af de unge gav da også udtryk for, at det havde klædt dem bedre på til at foretage valg. "Jeg lærte rigtigt meget og fik stillet en masse spørgsmål," siger Amina, som havde talt med DF’s 18-årige kandidat Kristoffer Gadeberg. "Han går også selv på gymnasium, så vi kunne tale om de unge og de udfordringer, de har" fortæller Amina, efter at hun også selv havde været henne at stemme.
 
Det er vigtigt at stemme

De fleste unge i 17plus har da også stemt. "Har du været oppe og stemme?" lyder spørgsmålet hver gang en ny ung dukker op. Milad på 18 år satte stolt kryds, han havde netop stemt for første gang.
Både Villads Brodahl Müller og Sidsel Fangel, der er ansvarlige for 17plus, har da også gjort et stort stykke arbejde for at informere de unge. Der er både valgflæsk i form af slik og balloner, og en stiplet linje der viser vej.
 
Folkevandring til aulaen
Efter at have nydt stemningen i 17plus og de unges engagement bevæger jeg mig over til Aulaen, hvor det rigtige valg foregår. Utroligt mange mennesker har vovet sig ud i kulden og mørket for at stemme, snakken går lystigt udenfor og mange benytter også lige lejligheden til en snak med naboen.
Bitte Emmery, der er valgtilforordnet, synes dagen er gået fint og at der har været pænt med mennesker. Flemming Knudsen, der er valgformand, er også tilfreds.
Muna og Yurub skal også stemme, de er begge 26 år, Muna har stemt før, men for Yurub er det første gang. "Jeg tror først, jeg træffer min beslutning, når jeg står inde i boksen" griner Yurub. Muna ved godt hvad hun vil stemme, men hun vil ikke sige det!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.