Århus Kommune har besluttet at rive Gudrunsvej 78 og 82 ned. Det er de store betonbygninger ved gangbroen, som huser blandt andet bibliotek, lokalcenter og børneinstitution. Nedrivningen er sikker, men tidspunktet er ikke besluttet.
Gellerupsekretariatets leder Per Frølund forklarede på Samvirkets kvartalsmøde, at ejendomsforvaltningen vurderer, at bygningerne ikke kan sættes i stand til en rimelig pris. Derfor skal de rives ned på et tidspunkt.
Arealet er i helhedsplanen udlagt til detailhandel.
Der er fundet nye placeringer til flere af funktionerne, men ikke alle. Det er meningen, at biblioteket skal flytte midlertidigt til et lejemål i City Vest og senere til det kommende beboerhus. Børneinstitutionen og sundhedsplejerskerne skal placeres sammen i den kommende børneby, som heller ikke er bygget endnu. Andre brugere skal også genhuses midlertidigt.
Går også ud over A-toget og Cirkus Tværs
Det vil også gå ud over A-toget og Cirkus Tværs, som har kælderetagen i bygningerne. Helle Hansen spurgte, om man kan undgå at rive kælderetagen ned, men det ikke undgås.
Per Frølund sagde, at sagen om, hvornår bygningerne rives ned, er i høring blandt husenes brugere. Med hensyn til A-toget og Cirkus Tværs lovede han arbejde for, at de kan blive så længe som muligt.
Det, der tæller for at sætte bulldozerne hurtigt ind, er økonomien. Der mangler brugere i etagerne over biblioteket, og man skal bruge penge på nødvendig vedligeholdelse, selv om der venter en nedrivning om få år.
Det, der tæller imod en hurtig løsning, er de mange midlertidige løsninger, der bliver nødvendige.
Bibliotekar Lone Hedelund spurgte, om byggeriet af det kommende beboerhus kan fremrykkes.
Per Frølund svarede, at der er en tidsplan på vej for blandt andet byggeriet af beboerhuset. Mere kunne han ikke sige nu.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.