Ghetto-begrebet er alligevel ikke blevet afskaffet i regeringens sprogbrug. Trods løfter om det modsatte fortsætter regeringen med at benytte ordet. Nemlig i lovforslaget om nye kriterier for særligt udsatte områder – altså loven om at udvide antallet af kriterier fra tre til fem. 
‘Slut med begrebet ‘ghetto’ i Danmark’. Sådan lød overskriften i et debatindlæg, som den nytiltrådte by- og boligminister Carsten Hansen (S) skrev i Jyllands-Posten i oktober 2011. Han fortsatte: 
‘Hvilke ressourcestærke borgere gider flytte ud i en ghetto? Formentlig ikke mange. Derfor vil dette udtryk blive slettet af regeringens vokabularium.
Ikke flere "ghettolister", ikke flere "ghettostrategier", ikke mere "ghetto".’
Politisk forlig uden ordet
Citat slut. Vi springer frem til juni 2013. Her indgår regeringen et politisk forlig i Folketinget om, hvornår et  boligområde hører til listen over særligt udsatte boligområder. Gellerup hører fortsat til listen, men et område som Bispehaven er forsvundet.
I aftaleteksten nævnes ordet ‘ghetto’ slet ikke – i stedet anvendes ‘særligt udsatte områder’
Men noget må være sket i tiden frem til dette efterår, hvor selve lovforslaget blev fremsat, og hvor de nye kriterier om uddannelse og indkomst er kommet med. Ordet ‘ghetto’ optræder pludselig utallige gange i lovforslaget.
Det har især været Venstre, som har ønsket ordet bevaret, og øjensynligt har minister Carsten Hansen bøjet sig og dermed begået endnu et af de berygtede politiske løftebrud fra regeringen.
En skuffet boligformand
En skuffet formand for AAB i Vejle, Helge Andersen, skrev i høringsfasen et brev og mente, at det er dårlig stil at bruge et så negativt ladet ord om folks hjem. Han sluttede med ordene:
"Jeg håber at når loven bliver vedtaget, at så er ordet ”ghetto” slettet – kan vi ikke blive enig herom ???"
Men nej. Carsten Hansen afskaffer ikke ordet alligevel:
"Selv foretrækker jeg at anvende ordene ‘særligt udsatte områder’, men det har ikke været et afgørende punkt i de forhandlinger, der førte frem til aftalen om de nye kriterier, og derfor er den gældende sprogbrug videreført i lovforslaget."
Oversat: ministeren vil i sin egen snak sige ‘særligt udsatte områder’, men når han skal lovgive, bøjer han sig for oppositionens krav og bruger det forkætrede ord.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.