Den omdiskuterede ’ghettoliste’, hvor Gellerupparken/Toveshøj optræder, vil blive ændret fra nytår, idet Folketinget behandler et lovforslag om det.

I øjeblikket fokuserer ghettolisten på kriminalitet, arbejdsløshed og antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, men ifølge et nyt lovforslag vil regeringen tilføje to nye kriterier: uddannelse og indkomst.

Dette medfører, at det aktuelle antal boligområder, der får prædikatet ”ghetto”, nedbringes fra 40 til 33.

Vanvittigt at tale om ghettoer

Men ifølge den internationalt anerkendte franske sociolog Loïc Wacquant er det vanvittigt at tale om ghettoer i en velfærdsstat som Danmark. I et interview til Politiken fremfører han, at den årlige liste over socialt udsatte boligområder ikke kun er udtryk for en syg tankegang, der er også tale om en idiotisk politik, der i sidste ende skubber de socialt udsatte områder længere ned i mudderet. Det bliver i sidste ende et selvopfyldende profeti.
 
Når man definerer en ghetto eller et udsat område i Danmark, fokuserer man på høj arbejdsløshed, høj kriminalitet og antallet af folk med anden etnisk baggrund end dansk, fortsætter Wacquant. ”Men hallo, et område med høj arbejdsløshed eller kriminalitet er ikke en ghetto. Det er et område med høj arbejdsløshed eller kriminalitet.”

Og faren ved at kalde et område for en ghetto er, at beboere med job, de veluddannede og de med ressourcer flytter væk, så snart de kan komme til det. For hvem har lyst til at sige på arbejdet, til en jobsamtale eller på studiet, at man bor i en ghetto, spørger han retorisk. På den måde straffer man de velfungerende beboere i de udsatte områder, og tilbage står de svageste, de syge og de kriminelle, konkluderer han.

Frygten for islam
Ghettodebatten har nemlig været brugt til at skabe en fortælling, der indgyder frygt i befolkningen, og det er lykkedes. Det handler om frygten for islam, mener forskeren videre. Talen om parallelsamfund er kun en myte, for der findes ingen parallelle institutioner i Danmark.

Men ”den almindelige dansker vil undgå området, når det er på den pågældende liste, medierne vil skrive om udfordringerne på afstand, og arbejdsgivere vil hverken åbne nye forretninger i området eller i stort omfang hyre folk, der kommer derfra. Politikerne bidrager til at ødelægge områderne.”

Områderne skal have et løft

Vejen frem er at inkludere disse områder i den nationale handlingsplan for arbejdsløshed, kriminalitet og uddannelse, betoner Loïc Wacquant. Den danske regering bliver nødt til at designe en politik, der løfter områderne i stedet for at tale dem ned. Det er uhyre vigtigt, at man ændrer sprogbrugen.
    
Fakta om kriterier 
For at stå på ghetto-listen skal tre af disse fem kriterier være opfyldt:

  • Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Gellerup: 51 pct.
  • Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Gellerup: 79,4 pct.
  • Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). Gellerup: 4,68 pct.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Gellerup: 55,1 pct.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Gellerup: 48,8 pct.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.