Antrololog Mette-Louise Johansen fortalte i et foredrag på hovedbiblioteket kærligt og med stor indlevelse om sine erfaringer med palæstinensiske familier møde med det danske system.

Oplægget blev holdt på baggrund af hendes PhD projekt "In the borderland: Palestian Parents navigating Danish Welfare State Inventions". Under PhD-forløbet boede hun et lille års tid sammen med to forskellige familier med palæstinensisk baggrund i Gellerupparken , da hun ønskede at være helt tæt på familiernes hverdagsliv.
Der opstår nemt en tredelt sfære, som deles op i familie, myndigheder og nabolaget. Det offentliges begrænsninger ses i, at socialrådgiverne ofte skiftes ud, og at hver socialrådgiver havde nye måder at gå til familiens behov og problemer på. Dette kan skabe både håb og frygt for effekten og konsekvenserne af kommunens indsatser og foranstaltninger i familien, og ambivalensen resulterer i yderligere distance til det offentlige.
De palæstinensiske familier er for en stor dels vedkommende kommet til Danmark i 1980´erne, på grund af borgerkrigen i Libanon. De var flygtet til bl.a. Libanon efter oprettelsen af staten Israel, så der er tale om en konflikt, der går mere end 65 år tilbage. 
Kritik af velfærdssystem
Men en del af foredraget var kritisk evaluering af det danske velfærdssystems tilgang til problemstillingerne.
I daginstitutioner ses regelrytteri, såsom hvem man må lege med, og hvad børnene skal have med i madkassen. I folkeskolen ses det ofte, at rammerne ikke kan rumme børnene – hvilket igen skaber en konflikt med politiet, som ikke vil acceptere, at de hænger på gaden. Dette betyder til tider konfliktsituationer på gaden. Forældre vil både samarbejde og samtidig beskytte familiens ære mod konflikter med politiet. Det kan skabe konflikter – både i form af intriger lokalt og i forhold til politiet.
”De vil undgå, at børnene kommer i problemer og i myndighedernes søgelys, fordi de gerne vil holde sammen på familien derhjemme, så den ikke går i opløsning, bla. ved at børnene fjernes fra hjemmet, bliver arresterede eller overvågede for deres handlinger i lokalområdet,” kommenterer Mette-Louise Johansen.
En oase blev skabt
Mange palæstinensere åbner sig, når de føler sig trygge.  Mette-Louise Johansen oplevede en stor åbenhed fra det multietniske miljø, og derfor kan hun i dag være en stemme for de palæstinensiske familier, der kommer i klemme. Når samtalerne foregik på arabisk, fik hun tingene oversat, så hun kunne forstå og fornemme, hvad der blev sagt, og der var stor åbenhed, sandsynligvis fordi hun ikke var kommune eller politi eller i miljøet. En oase blev skabt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.