Tema: Boligsocial helhedsplan

Der er både nye og eksisterende indsatser i den boligsociale helhedsplan, der skal styrke beboernetværket, inddragelsen og demokratiet i Gellerup.

Samvirket
Det nuværende Samvirke skal udvikles.

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et netværk mellem foreninger, myndigheder, beboere og ildsjæle i området, der mødes hvert kvartal. Her informerer de hinanden om livet i Gellerup og udvikler ideer til, hvad der kan gøre området endnu bedre at leve, bo og arbejde i.

Ifølge en nylig undersøgelse er møderne vigtige, fordi de ikke kun bringer nyttig information, de er også med til at knytte området sammen. Læs om undersøgelsen her.

Alle er velkomne til møderne – næste gang er til årsmødet tirsdag d. 28. januar 2014 i Foreningernes Hus.

Velkomst
Hvert halve år laver Samvirket rundvisninger i området til nye ansatte, der besøger forskellige arbejdspladser og institutioner i området.

Derudover skal et antal beboere i samarbejde med Gellerup Museum og Den Gamle By uddannes til byguider, der kan vise rundt i byen. Læs om byguiderne her.

Rundvisningerne kan både være til besøgende udefra, der gerne vil opleve et autentisk Gellerup, men også til ansatte, der vil lære mere om området.

Frokostkøkken
Den boligsociale helhedsplan arbejder også med idéen om et ’Byggeriets Frokostkøkken’ i Tousgårdsladen for alle områdets beboere og ansatte:

”Det vil skabe netværk og styrke fællesskabet mellem borgerne,” står der i planen.

I første omgang skal behovene og mulighederne for at skabe et frokostkøkken eller en beboercafé undersøges. Der er altså ikke afsat penge endnu. De skal søges om et års tid, når projektet er udviklet.

Foreningsunderstøttelse

I Gellerup er der et rigt foreningsliv, der tilbyder alt fra legeaktiviteter, lektiehjælp og sprogskole til folkedans og fodbold. Med indsatsen vil den boligsociale indsats gerne støtte disse og engagere endnu flere borgere.

Foreningerne skal hjælpes i gang og organiseres, så de bliver i stand til klare aktiviteterne på den mest overskuelige måde selv. Altså en hjælp til selvhjælp.

Beboerne får samtidig et bedre overblik over Gellerups mange foreninger og aktiviteter igennem en fælles kalender.

Foreningernes Hus
Foreningernes Hus er et velfungerende hus med mange faste foreninger og flere på venteliste. Huset har blandt andet fået grupperinger, der ellers har holdt sig på afstand af hinanden, til at mødes, tale sammen og holde fælles arrangementer. Den udvikling vil den boligsociale helhedsplan gerne støtte.

Husrådet skal gradvist overtage arbejdet med huset, i takt med at den nuværende projektlederstilling i huset udfases. Der knyttes en pedel og en rengøringsdame til huset og foreninger der benytter sig af huset, skal gradvist vænnes til brugerbetaling.

Projektlederen skal i stedet arbejde med planerne for de nye beboerhuse for at sikre, at de gode erfaringer fra foreningshuset kommer videre til beboerhusene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.