Tema: Boligsocial Helhedsplan
Verdenshaverne består i dag af to stykker jord, et i Toveshøj og et i Gellerupparken, hvor beboerne frivilligt arbejder med forskellige mindre haveprojekter.
Verdenshaverne skal i den boligsociale helhedsplan udvikles til et virksomhedscenter, rettet imod områdets psykisk sårbare voksne, herunder beboere ramt af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).
Virksomhedscenteret kobles sammen med Urban Farming-projektet ”Dyrket fælleskab fra jord til bord,” som er en del af den fysiske helhedsplan.
Udover en fast medarbejder kan Verdenshaverne have op til syv beboere i aktivering årligt. Projektet finansieres delvist af refusion for aktiveringen af de ledige beboere.
Tryghedsvandringer
Både Gellerupparken og Toveshøj har været udsat for en del hærværk og indbrud, der gør beboerne i området utrygge og medfører kedelige huslejestigninger.
Ved at ændre områdets fysiske udseende vil man forsøge at mindske dette.
Der skal gennemføres fire-fem årlige tryghedsvandringer, med repræsentanter fra boligforeningen, beboere, kommunen og lokalpolitiet, der sammen går igennem området for at se hvilke fysiske ændringer, der er behov for.
Det kan være at beskære buske og træer eller opsætte belysning, for at skabe gode oversigtsforhold, eller at stille skraldespande de rigtige steder, for at holde området pænt og rent, så det indbyder mindst muligt til hærværk.
Blokambassadører
Blokambassadører er beboere fra området, der ansættes i fleks- eller skånejobs. Hver blok skal have sin egen ambassadør.
Jobbet består i at byde nye beboere velkomne, at uddele information og at indsamle viden om beboernes oplevelse af trygheden i området, herunder hærværk.
Blokambassadørerne skal også sørge for, at beboerne forstår sammenhængen imellem hærværk og huslejen. At det er beboerne i afdelingen selv, der kommer til at betale ekstraregningerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.