Tema: Boligsocial helhedsplan

Mange beboere i Gellerup orienterer sig kun lidt i de danske medier. Men det er vigtigt, at beboerne har en forståelse for samfundet, for uddannelse, for stemmeret med mere.

Det skal de lokale medier i Gellerup sørge for, ligesom de skal sikre, at borgerne får information om alle de tilbud, Gellerup har.  Den boligsociale helhedsplan beskriver hvordan:

Beboerredaktion

Ligesom nu er det meningen, at beboere fra området skal være en del af indsatsen, der bygger videre på erfaringerne med lokalradio, webnyheder, lokal TV og trykte medier i området.

Beboerredaktionen gellerup.nu skal ansætte en redaktør, som har ansvaret for at uddanne mindst otte borgerjournalister om året, og de skal lave daglige nyhedshistorier til portalen og dertil skrive artikler i det månedlige beboerblad. Endelig skal redaktionen samarbejde med IndvandrerTV og Fimprojekt Gellerup om lokalt TV og radio fra området.

De gode historier fra Gellerup skal gerne nå ud til de øvrige danske medier, så fortællingen om Gellerup kan ændre sig i en positiv retning.

Bedre kommunikation

Også kommunikationen indenfor den den boligsociale indsats skal være bedre.

Derfor ansættes der en kommunikationsmedarbejder, der skal sørge for, at alle har indblik i, hvad der egentligt sker. Både internt i organisationen, men også udad til beboerne og andre samarbejdspartnere.

På den måde sikres det bedste fælleskab blandt de boligsociale medarbejdere, samarbejdspartnere og beboerne i området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.