Tema: Familiens hverdagsjura
Nogle ægteskaber holder desværre ikke. Er du klar over, hvilke rettigheder du har, hvis du og din ægtefælle bliver skilt?
Der er ikke den store forskel på at blive skilt eller separeret. Forskellen ligger i, at man ved skilsmisse ophæver ægteskabet, mens ved separation har man en betænkningstid/prøveskilsmisse på seks måneder. Fortsætter eller genoptager man samlivet, vil de retlige virkninger inden for separation uformelt ophøre, se ægteskabslovens (vil blive kaldt ÆL) § 30.
Er man blevet skilt, og vil man blive gift igen med sin tidligere partner, skal man indgå et nyt ægteskab. Hvis man bliver separeret, anmoder man om en separationsbevilling i statsforvaltningen. Er man efter mødet stadig uenig, skal separationssagen indbringes for retten.
Link til ægteskabsloven
Separation
Når man er separeret, må man ikke bo sammen på samme bopæl.
Det er dog tilladt at bo midlertidigt sammen i betænkningstiden, hvis man ikke har fundet et sted at bo. Dette må ikke løbe over længere tid end den fastlagte frist på mere end 2-3 måneder. Tager fraflytningen mellem de separerede ægtefæller længere tid, vil der være tale om en separationsbortfald. Der kan også være tale om strid mellem ægtefællerne, da disse er uenige i, hvem der skal overtage fællesboligen.
Ensidig ret til separation: Vil en ægtefælle ikke fortsætte samlivet, har han/hun en ensidig ret til separation, se ÆL § 29.
Separationens bortfald
Separationen bliver ophævet, hvis ægtefællerne genoptager ægteskabet eller/og senere beslutter sig for at leve sammen, jf. ÆL § 30.
Skilsmisse
Skilsmisse forekommer i disse tilfælde:

  1. Enighed om skilsmisse straks.
  2. Skilsmisse pga. seks måneders separation, se ÆL § 31, stk. 2.  Har ægtefællerne været separeret i seks måneder og er de enige i at blive skilt, vil skilsmisse blive berettiget. Seksmånedsfristens beregning gælder fra den dato, hvorpå separationsbevillingen finder sted. Eller fra den dato, hvor parterne boede sammen.
  3. Utroskab, se ÆL § 33.  Har en ægtefælle været sin mand/kone utro, vil dette give den anden ægtefælle ret til skilsmisse.
  4. To års adskillelse, se ÆL § 32, vil kunne føre til skilsmisse, hvis de på grund af uoverensstemmelse har boet adskilt. Dette vil ikke altid føre til separation 
  5. Vold, se ÆL § 36
  6. Bigami, se ÆL § 35 forekommer, hvis din ægtefælle bliver gift med en anden, samtidig med han/hun er gift med dig. Dette må ikke være i strid med ÆL § 9.
  7. Børnebortførelse, se ÆL § 36

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.