Tema: Familiens hverdagsjura
Hvad sker der, hvis et barns forældre bliver skilt? Har du tænkt over, hvilke rettigheder du som forælder har med hensyn til forældremyndighed, barns bopæl og samvær med barnet efter endt ægteskab?
Gifte par – fælles forældremyndighed
Barnets forældre er sammen om at drage omsorg for barnet og tage hensyn til, hvad der er barnets behov og dets personlige interesser, se forældreansvarslovens (vil blive forkortet til FOL) § 2. Dermed er der tale om en fælles forældremyndighed. Forældrene får fælles forældremyndighed, når de er gift, se FOL § 6, stk. 1. Forældremyndigheden gælder, indtil barnet er fyldt 18 år, se FOL § 1.
Hvis forældrene separeres eller skilles
Gifte forældre har ved barnets fødsel fælles forældremyndighed. Bliver forældrene separeret, vil moren til barnet pr. automatik få forældremyndigheden, se FOL § 6, stk. 1. Forældrene kan dog fortsætte den fælles forældremyndighed. En gyldig aftale om forældremyndigheden skal anmeldes til statsforvaltningen, se FOL § 9 og § 13.
Uenighed om forældremyndighedHvis forældrene er uenige, er det retten, der beslutter, hvem forældremyndigheden skal gå til. Retten vil se på, hvad der er bedst for barnet, samt hos hvem af forældrene barnet trives bedst, se FOL § 11.
Forældrene kan selv aftale, hvem af dem som skal have forældremyndigheden, se FOL § 13, stk. 1. Dette skal anmeldes til statsforvaltningen. Hvis forældremyndigheden skal gå til andre end forældrene, skal dette være godkendt af statsforvaltningen. Det er op til retten at vurdere, der skal være tale om fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed, se FOL § 14, stk. 1.
Barnets bopæl
Selv om barnet bor på skift hos forældrene, skal barnet have en officiel bopæl hos den ene. Men hvis barnet skal flytte til udlandet med bopælsforælderen, skal begge forældrene være enige om det. Er der på den anden side uenighed mellem forældrene om, hvem af forældrene barnet skal have bopæl hos, vil det være op til retten afgøre, hvor barnet skal bo.
Barnets samvær
Det er vigtigt, at barnet har god kontakt til dets forældre, og det er forældrenes fælles ansvar, at de begge er med at skabe en god kontakt til barnet, se FOL § 19, stk. 2. Det er barnets ret at have samvær med begge forældre, selv om det kun bor hos den ene, se FOL § 19, stk. 1. Der er tre former for samvær; weekends-, hverdags- og feriesamvær. Samværet bliver bestemt forældrene eller af retten, hvis de bliver uenige. ¨
Hvis forældrene ikke er i stand til at passe på deres børn, eller er forældrene døde, vil det være barnets nærmeste familie, der tager sig af børnene, se FOL § 20, stk. 1 og § 20, stk. 2.
Barnets inddragelse
Barnets synspunkter om forældremyndigheden, bopæl og samvær er vigtige, alt efter dets alder og modenhed, se jf. FOL § 34, stk. 1. Barnet skal ikke presses til at udtale sig, se FOL § 34, stk. 2. Alle samtaler skal overværes i overværelse af en børnesagkyndig.

  • Børn under syv år: en børnesagkyndig fra barnets daginstitution skal vurdere om barnet skal inddrages.
  • Børn har i dag allerede fra syv-års alderen krav på at blive hørt. Det er ikke børn, der bestemmer, men man skal gøre sig klart, at barnets egen holdning er væsentlig.
  • Børn på mindst 10 år: barnet kan selv vælge, hvem  det vil bo hos, men beslutningen  skal træffes på et møde  i statsforvaltningen.

Børneforsørgelse
Forældres forsørgelsespligt over for deres børn er en privatsag, se børneforpligtelseslovens (bliver kaldt BFL) § 13. Begge forældre er forpligtet til forsørge deres børn, uanset hvem der har forældremyndigheden, se BFL § 13, stk. 1. Forsømmer en af forældrene forsørgelsespligten, vil denne han eller hun blive pålagt til at betale barnets underhold, se BFL § 13, stk. 2. Med en fælles forældremyndighed er det op til den enkelte forælder at bestemme, hvordan barnet skal forsørges hos den enkelte forælder. Dog er det vigtigt at have øje for, om forsørgelsespligten opfyldes af en forælder. Den, som har forældremyndighed kan anmode statsforvaltningen om, at den anden forælder skal betale udgifter til barnet forsørgelse, hvis der ikke er tale om fælles forældremyndighed.
Børnebidrag
Børn i skilsmissefamilier har ret til børnebidrag, til det bliver 18 år, se BFL § 14, stk. 3. Bidraget skal bruges til at forsørge og pleje barnet, se BFL § 18, stk. 1. Bidragets størrelse fastsættes efter forældrenes erhvervsevne, økonomiske forhold og barnets behov.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.