Tovshøjskolen har mange ledige kvadratmeter, og derfor arbejder byrådet nu med en plan om, at de tre nabo-institutioner Spiren, Mælkebøtten og Skræppen skal flytte ind på skolen.
Som nævnt er sagen i høring hos parterne, og Dagtilbud Tovshøj synes umiddelbart, at der er god fornuft i forslaget. Tovshøjskolen har i dag kun godt 300 børn i bygningerne, som er bygget til over 700 børn. 
Skoleleder Aase Nielsen er da også positiv, men har den forudsætning, at der skal være plads til skolen:
"Vi vil gerne have børnene tættere på, og det bliver lettere at samarbejde. Det er bare vigtigt for os, at vi har den nødvendige plads til at drive skole."
På nogle årgange er der kun een klasse, på andre årgange er der to klasser. Aase Nielsen siger, at der mindst skal være plads til, at skolen er tosporet på alle årgange.
Elever skal have plads nok
"Vi har samtidig en elevgruppe, der har fordel af god plads. Der er to lærere på i nogle af timerne, og så er godt godt at lave holddeling," understreger hun.
I dag har skolen nogle samarbejdspartnere, der er rykket ind på skolen, blandt andet Gellerup Højskole.
"Dem er vi interesseret i at have på skolen, så længe de ikke har fundet et andet sted til højskolen," siger Aase Nielsen. Endelig er skolen ved at få udpeget lokaler til lærer-arbejdspladser – noget, der er nødvendiggjort af skolereformen.
"Men hvis vi har den nødvendige plads for at drive skole, så er vi i positive," pointerer skolelederen.
Beslutningen er som nævnt ikke taget, men byrådet har sendt sagen i høring. Til juni skal det diskuteres, hvilke RULL-projekter, der skal gennemføres og hvornår.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.