Århus Kommune ønsker, at de tre børneinstitutioner på Lenesvej – Skræppen, Spiren og Mælkebøtten – skal flytte ind på Tovshøjskolen. Forslaget er i høring nu hos de berørte parter, men det er næsten sikkert, at det sker.
Der er tre hovedargumenter set fra kommunens side: institutionerne er 40 år og ret nedslidte, huslejebetalingen til Brabrand Boligforening er betragtelig, og Tovshøjskolen har mange ledige kvadratmeter.
Det er dér, det bærer hen
Men hvad mener institutionerne selv? I Spiren siger pædagogisk leder, Susanne Hamborg:
”I bund og grund ville vi gerne blive her eller bygge nyt. Det kan godt blive svært at være daginstitution inde på en skole. På den anden side kan jeg godt se, at huslejen er høj her, og kommunen vil gerne eje de bygninger, den bruger.”
”Når der så er ledige kvadratmeter på skolen, er det jo dér, det bærer hen, og så mener jeg, at vi må gå positivt ind i det og få det bedste ud af det,” mener Susanne Hamborg.
Dagtilbud Tovshøj har afleveret høringssvar, hvor de peger på, at de tre børneinstitutioner bør opfattes som tre selvstændige afdelinger på skolen, og der skal være separate indgange, så børn og forældre ikke skal igennem skolen for at komme hen til børnehaven. Desuden, at der skal være gode udearealer, og de skal være klart adskilt fra skolen, så skoleelever ikke forstyrrer,” siger hun.
God fornuft
Dagtilbudsleder i Toveshøj, Jan Grand, siger, at de tre institutioner på Lenesvej er 40 år og nedslidte. Derfor er der god fornuft i en løsning, hvor de får tidssvarende rammer og endda flere kvadratmeter end de nuværende 950:
”Hvis byrådet ellers beslutter dette projekt, som er et af mange RULL-projekter, så vil de tre institutioner få 1300 kvadratmeter på skolen, og så vil der blive bygget om for 10.000 kr. pr. kvadratmeter, dvs for 13 mio. kr. i alt. Naturligvis kunne det  være fint med nybyggeri, men er det den rigtige måde at bruge pengene på? Når der er ledige kvadratmeter på skolen, er det dumt ikke at bruge dem,” siger Jan Grand.
Hvis byrådet som forventet siger ja til indstillingen, starter en visionsproces, og her bliver der god tid for pædagoger, forældre og andre til at komme med ønsker, fortæller dagtilbudslederen.
”Umiddelbart synes jeg også, der kan være en udfordring i, at der både er store elever og vuggestuebørn på samme sted, men den kan løses!”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.