Aarhus Billedkunstcenter på Godsbanen i Aarhus C og kunstplatformen Sigrids Stue i Gellerup har samlet kræfterne om at danne et netværk for kunstnere i Gellerup.
På onsdag den 5. marts holdes således møde nummer to for netværket, og hvis man sidder og læser denne artikel og gerne ville have været inviteret med, så ER man inviteret med! Se om næste møde i .
Det første møde blev holdt 5. februar med 20 af områdets kunstnere.

"Gellerup har mange talentfulde billedkunstnere, forfattere, skuespillere og musikere. Det nystartede netværk vil forsøge at samle disse kunstnere på tværs af genrer og udtryk," fortæller projektmedarbejder Ida Sofie Deigaard Bruun, som repræsenterer netværks-projektet, som er startet i samarbejde mellem Aarhus Billedkunstcenter og Sigrids Stue
Med Unge Øjne
På det første møde fortalte billedkunstner Grete Aagaard blandt andet om projektet ‘Med Unge Øjne’ i beboerhuset Tousgårdsladen
”Vi glæder os til at lære kunstnerne bedre at kende. Hvem de er, og hvilke interesser de har, vil få stor betydning for, hvordan netværket udvikler sig henover foråret," siger Pernille Lyngsø, der er leder af Sigrids Stue. Hun ser gerne, at flere kunstnere, musikere mv. kommer med i netværket.

Kunstnerne kan desuden, hvis de ønsker det, blive sat sammen med en erfaren kunstner, så et mere direkte mentor-mentee forhold kan udfolde sig.  
 
Fra Godsbanen til Gellerup
 
KunstnerNetværk Gellerup er en del af det større projekt Fra Godsbanen til Gellerup, der er samlebetegnelsen for en række kunstneriske tiltag, som forbinder Godsbanearealet i Aarhus C med Gellerup.

Hensigten er at bidrage til at øge byens sammenhængskraft, at sætte fokus på
borgerinddragelse, mangfoldighed og byudvikling.
”Med Fra Godsbanen til Gellerup vil vi inddrage lokale beboere og kunstnere i den byfornyelse, der finder sted på Godsbanearealet og i Gellerup, så byfornyelse bliver en nærværende proces, som man tager del i,” udtaler Anja Raithel, Leder for Aarhus Billedkunstcenter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.