Det vil være ‘direkte ødelæggende’, hvis byrådet lægger fritidsområdet ind under skolestrukturen. ‘Man vil tabe de udsatte unge’. Det vil betyde ‘kraftig reduktion eller nedlæggelse af ferieaktiviteterne’.
Det er citater fra et skarpt høringssvar til byrådet. Anledningen er skolereformen, som betyder, at børn skal være længere tid i skole og dermed kortere tid i klubber og pædagogisk ledede legepladser. Fritidsområdet i Aarhus skal afgive 13 mio. kr. til skoleområdet, og et af forslagene går ud på, at skolerne ganske enkelt skal overtage hele fritidsområdet.
Høringssvaret kommer fra "Ung i Aarhus", Fritidscenter Gellerup og Toveshøj. Det er underskrevet af formanden, Søren Høj Eggers, og det er på hele fem sider.
Advarselen er særlig stærk i Gellerup, fordi arbejdet med udsatte børn og unge fylder meget. Legepladser, fritidsklubber og ungdomsklubber hænger nøje sammen med ungdomsskolen og det opsøgende arbejde, som derfor udgør en fasttømret organisation.
Man piller ved en balance
Hvis fritidsområdet skal aflevere millioner til skoleområdet, og legepladserne overtages af teknisk forvaltning, så piller man ved en balance, som er meget afgørende i Gellerup, hedder det i høringssvaret. Det er derfor, at de advarende udtryk i første afsnit bliver nævnt.
I svaret foreslår man, at i stedet for at lade "Ung i Aarhus" aflevere 15 mio. kr. kan man ‘aflevere’ ydelser ind i Folkeskolen – det kendes fra bla. Aalborg og Viborg. Det vil give en bedre udnyttelse af pengene og et mere målrettet arbejde med unge, hedder det.
Hvis man lægger fritidsområdet ind under skolerne, vil der næsten kun være fokus på læring og skole – og for lidt på trivsel og fællesskaber:
"Det vil tabe de udsatte unge, og der vil mangle målrettet indsats for de mest udsatte med størst behov," hedder det videre.
De opsøgende skal fastholdes
De opsøgende medarbejdere er også i spil. Her siger høringssvaret, at de skal fastholdes som en del af den kulturelle og fritidsmæssige indsats i Børn og Unge.
Svaret anbefaler også at fastholde de bemandede legepladser, fordi de er en del af ‘den røde tråd’ i hele indsatsen.
Hvis du har energi til at læse alle 127 høringssvar, så ligger de på Ung i Aarhus
JP Århus har en artikel om, hvordan det går med de politiske forhandlinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.