Så starter det! Fra 1. april eller meget tæt på er det gravemaskinerne, der regerer i Gellerup, så der kan komme nye veje rundt i bybilledet, og gøres plads  til Bygaden med bus-bane og senere letbane.
Starten går nede ved Globus1 og vil bevæge sig op ad Gudrunsvej til Edwin Rahrs Vej. Derefter laves den nye vejforbindelse mellem Gudrunsvej og Bygaden – alts Lottesvejs forlængelse, og første etape slutter med den øverste del af den nye bygade.
Retssagen, som Brabrand Boligforening har rejst mod tre tilbageværende beboere på Bentesvej, vil i øvrigt ikke påvirke vejbyggeriet på Lottesvej.
Gitte Frøkjær fra Grontmij, som projekterer vejene, forklarer, at første etape vil være færdig til sommer næste år, Etape 2 varer også et års tid og handler om Bygaden og Tinesvej, altså helt ned til Silkeborgvej.
Tredje og sidste etape foregår flere steder:

  • En nyanlagt Edwin Rahrsvej på kun to spor og bred midterrabat, så der bliver plads til letbanen.
  • Bazarpladsen
  • Sløjfen rundt om Toveshøj, dvs. Lenesvej og Janesvej plus forlængelse hen til Bazaren.
  • Ny vej fra Globus1 til Bygaden, kaldet "sydlig tværforbindelse". Det er den, der skal gå igennem blokken Gudrunsvej 38-46, men lige nøjagtig hvilken opgang den rammer, er ikke besluttet endnu. Vejen går også igennem den nuværende fodboldbane, men den vil inden da være flyttet op nord for klubberne.
  • Og endelig Gudrunsvej Syd – strækningen fra Globus1 ned til City Vest.

Busser får omkørsel
Buslinje 15, som kører på Gudrunsvej i dag, bliver nødt til at lægge ruten om, så den kører på Ringvejen.
Beboerne får breve
På Samvirkets seneste møde forklarede Per Frølund, Gellerupsekretariatet, at der bliver sendt breve rundt til beboerne i de blokke, der ligger tæt på de enkelte arbejder. Brevene kommer rundt blokvis efterhånden, som arbejdet skrider frem.
"Vi fortæller helt målrettet, hvad der kommer til at ske, hvad det betyder for den enkelte, hvornår det larmer og så videre. Arbejdet får også betydning for parkeringspladserne," sagde Per Frølund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.